Hjem
Det juridiske fakultet

SU: Innkallinger og protokoller 2019

Innkallinger og protokoller for Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Studieutvalgsmøte 20. februar 2019: Sak 1-15

Innkalling til møte 20. februar 2019. 

Protokoll fra møte 20. februar 2019. 

Studieutvalgsmøte 20. mars 2019: Sak 16-25

Innkalling til møte 20. mars 2019. 

Protokoll fra møte 20. mars 2019. 

Studieutvalgsmøte 8. mai 2019: Sak 26-44

Innkalling til møte 8. mai 2019.

Protokoll fra møte 8. mai 2019.

Studieutvalgsmøte 12. juni 2019: Sak 45-58

Innkalling til møte 12. juni 2019.

Protokoll fra møte 12. juni 2019.

Studieutvalgsmøte 10. september 2019: Sak 59-75

Innkalling til møte 10. september 2019.

Protokoll fra møte 10. september 2019.

Studieutvalgsmøte 1. oktober 2019: Sak 76-84

Innkalling til møte 1. oktober 2019.

Protokoll fra møte 1. oktober 2019.

Studieutvalgsmøte 31. oktober 2019: Sak 85-93

Innkalling til møte 31. oktober 2019.

Protokoll fra møte 31. oktober 2019.

Studieutvalgsmøte 21. november 2019: Sak 94-102

Innkalling til møte 21. november 2019.

Protokoll fra møte 21. november 2019.

Studieutvalget sirkulasjon 11. desember 2019: Sak 103-104

Innkalling til sirkulasjon 11. desember 2019.

Protokoll fra sirkulasjon 11. desember 2019.