Hjem
Det juridiske fakultet
BOK | JUBILEUM

Rett i Vest i digital utgave

Festskriftet Rett i Vest markerer 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen. Nå kan du lese boken gratis på nett.

Rett i Vest
Året 2019 markerer 50 år med jussutdanning ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

I forbindelse med at det var 50 år siden juristutdanningen startet ved Universitetet i Bergen, ble det i 2019 utgitt et festskrift, Rett i Vest, utgitt på Fagbokforlaget. 

Festskriftet gir et bredt innblikk i utviklingen av utdanning og forskning i disse femti årene. Festskriftet inneholder også en rekke vitenskapelige artikler fra ansatte ved Det juridiske fakultet. Disse vitner om stor faglig bredde og peker mot nye utfordringer for rettsvitenskapen i årene fremover. 

– Gjennom 50 år har veldig mange vært en del av juristutdanningen, enten som studenter eller som ansatte. Disse har på hvert sitt vis både formet utdanningen og blitt formet av den, sier dekan Karl Harald Søvig

De over 550 sidene er redigert av professor Johan Giertsen, professor Erling Johannes Husabø, fakultetsdirektør Øystein L. Iversen og professor Berte-Elen Konow, med forord av Søvig.

– Et festskrift er et lagarbeid, og jeg vil rette en stor takk til redaktørene, assistentene og alle bidragsytere, sier Søvig. 

Den digitale gratisutgaven (PDF) finner du her