Hjem
Det juridiske fakultet
COIMBRA-PRIS

Internasjonal pris til UiB-master

Uteksaminerte UiB-student Marie Bakken ved Det juridiske fakultet vant prisen The Arenberg-Coimbra Group Prize for Erasmus Students for 2022.

Marie Bakken
Marie Bakken vant internasjonal pris etter Erasmus-opphold ved Universidad de Salamanca.

Hovedinnhold

Marie Bakken, som tok mastergrad ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2021, har vunnet The Arenberg-Coimbra Group Prize for Erasmus Students for 2022, som er på 5000 euro.

– Dette var uventet og jeg ble veldig glad for prisen, sier Bakken.

Bakgrunnen for prisen er at Bakken hadde et seks måneders Erasmus-opphold på Universidad de Salamanca, under hennes siste år på master i rettsvitenskap. Oppholdet inspirerte henne til å skrive oppgave innen EU-rett og menneskerettigheter. Prisen deles ut årlig til den masteroppgaven som kommiteen i Coimbra-gruppen mener er mest i tråd med Erasmus-utvekslingens hensikt

Mastergrad om utlevering

I masteroppgaven skrev hun om EU-rett og menneskerettigheter, nærmere bestemt regelverk for utlevering av domfelte personer på tvers av landegrenser.

– Ettersom Norge ikke er med i EU, var det interessant å se nærmere på hvilket grunnlag vi kan avslå begjæringer om utleveringer, sier Bakken.

Anbefaler utenlandsopphold

Bakken anbefaler andre jusstudenter til å ta et utenlandsopphold, som Erasmus-programmet gir mulighet til.

– Rettsvitenskapen har blitt mer internasjonal. Norske lover og regler har blitt bundet opp av EU-regler og internasjonale menneskerettigheter. Det er nyttig å lære EU-rett fra et land som er med i EU, sier Bakken.

–  Grunnen til at jeg valgte Universidad de Salamanca var på grunn av fagene de tilbød innen menneskerettigheter og strafferett, samt det høye nivået på universitetet, sier Marie Bakken.

I år var det 19 studenter fra14 land som var nominert til å vinne prisen fra Coimbra-gruppen. Selve utdelingen skjer virtuelt under Coimbra-gruppens årsmøte 10. juni.