Hjem
Det juridiske fakultet
UKRAINA | KRIGSTRIBUNAL

Skrev brev til utenriksministeren om krigstribunal

Jussprofessor Terje Einarsen ved UiB skrev brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt, sammen med fredsprisvinner Oleksandra Matviychuk og Helsingforskomiteen. De oppfordrer til at Norge skal støtte et straffetribunal for angrepet på Ukraina.

Terje Einarsen. Krigstribunal.
Professor Terje Einarsen, fredsprisvinner Oleksandra Matviychuk (øverst) og generalsekretær Berit Lindeman i Helsingforskomiteen skrev brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt for å få Norge til å snu i spørsmålet om krigstribunal.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen, Wikimedia Commons, Lasse Thomassen, NHC.

Hovedinnhold

Etter andre verdenskrig ble Nazi-ledere stilt for retten i Nürnbergprosessen for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen, men også for selve angrepene på andre land. Mange land, blant andre Frankrike og flere EU-land, tar nå til orde for å lage en lignende domstol rettet mot den russiske aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina.

Norge med utenriksminister Anniken Huitfeldt i spissen har derimot avvist Ukrainas ønske om et spesialtribunal, senest i august.

– Jeg tror at skepsisen henger sammen med den tilbakeholdenheten Norge lenge har hatt når det gjelder håndheving av aggresjonsforbudet, sier professor Terje Einarsen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), som også er styreleder for ICJ Norge.

Oppfordrer utenriksministeren

Einarsen sendte nylig en oppfordring, sammen med fredsprisvinner Oleksandra Matviychuk ved Center for Civil Liberties og styreleder Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité, til utenriksminister Anniken Huitfeldt og leder av utenrikskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide, for å få Norge til å snu.

– Det er en internasjonal diskusjon som pågår og mange land er opptatt av spørsmålet om å kunne dømme de ansvarlige for aggresjonen mot Ukraina i et spesialtribunal. Vi sendte derfor et brev til utenriksministeren og utenrikskomiteen i håp om å få Norge til å si ja til et spesialtribunal, sier Einarsen.

– Manglende vilje

I Norge har man ikke villet tiltre straffebudet i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen fra 1998. Det har blitt stemt ned to ganger i Stortinget, senest i juni. Stortinget og regjeringen har også uttalt at de ikke vil støtte dette. Argumentene har blant annet vært at forbrytelsen ikke er definert tilstrekkelig klart og at man mener at det kunne bli problemer i forhold til Sikkerhetsrådet, som har et spesielt ansvar for fred og sikkerhet.

En del jurister mener også at aggresjonsforbrytelse og det å opprette et spesialtribunal er veldig komplisert rettslig sett.

– Jeg mener tvert imot at de tekniske vanskelighetene blir overdrevet og av og til problematisert utover alle grenser. Dette er ikke så vanskelig å få til på en fullt forsvarlig måte, det står mest på den politiske viljen til å gjøre det, sier Terje Einarsen.