Hjem
Det juridiske fakultet
BERGEN ENERGY AND CLIMATE LAW DAYS

Nordisk møtested for energi-, klima- og miljørett etablert

Overgangen til fornybar energi og behovet for å finne en balanse mellom teknologisk utvikling og bevaring av naturen, skaper nye juridiske utfordringer. Med Bergen Energy and Climate Law Days har forskere ved Det juridiske fakultet etablert et nordisk møtepunkt for energi-, klima- og energirett.

Bergen Energy Climate Law Days 2023
Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui under Bergen Energy, Climate and Climate Law Days 2023.

Hovedinnhold

– Forskning innenfor energi, klima og miljørett er mer aktuelt enn noensinne. Med konferansen samler vi erfarne og yngre forskere fra Norden for å etablere et møtested som oppmuntrer til dialog og som skal fungere som en regional arena for energi-, klima- og miljørett, sier førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui, ved Forskergruppe for klima-, energi-, og miljørett ved Det juridiske fakultet, UiB.

Han ledet Bergen Energy, Climate and Climate Law Days, som ble arrangert på Dragefjellet 23. og 24. oktober.

Felles utfordringer

Den ene halvdelen av konferansen var reservert for presentasjoner av doktorgradsstudenter, som ble kommentert av erfarne forskere. Den andre halvdelen av arrangementet var for erfarne forskere og aktører i energibransjen, hvor fokuset var de felles utfordringene akademia og industrien står overfor.

– Det er en stor fordel at Bergen har et juridisk fakultet slik at regionen kan bidra til det grønne skiftet med gode regulatoriske rammeverk, mener næringspolitisk leder av Bergen Næringsråd Tom-Christer Nilsen, som deltok på konferansen.

– Dersom miljøene sitter på hver sin tue, og finner opp løsninger uavhengig av hverandre, så vil det krasje på et eller annet tidspunkt. Det har vi sett med havvind, hvor man trodde at man kunne lage en blåkopi av olje- og gassregelverket, påpeker Nilsen.