Hjem
Det juridiske fakultet

Velkommen som ny student på Det juridiske fakultet

Gratulerer med studieplass ved Det juridiske fakultet! Her finner du programmet for din studiestart og annen informasjon som vi tror vil være nyttig for deg som ny student hos oss. Vi gleder oss til å ta deg i mot.

Digital omvisning på Det juridiske fakultet

Ny i Bergen og på UiB? Bli med Anna Lisa på ein kort omvisning på Det juridiske fakultetet slik at du stiller litt betre førebudd til studiestart.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hovedinnhold

Din studiestart

Første studiedag er mandag 12. august og da skal alle nye studenter møte på Det juridiske fakultet. 

Denne dagen vil du møte studentene du skal være i gruppe med i løpet av velkomsstuken. Allerede her starter du å legge det sosiale og faglige grunnlaget for at du skal lykkest best mulig på med studiene dine, og det er viktig at du deltar på programmet denne dagen.

Derfor er det obligatorisk oppmøte første studiedag. Dersom det er helt umulig for deg å møte må du sende melding/søknad om dette til oss på e-post: 1.studiear.jurfa@uib.no

Finn studieåret ditt i oversikten under for å se programmet for din studiestart mandag 12. august.

1. studieår femårig master

Kl. 10.00-10.45 på Muséplass: Velkomstseremoni for UiB
Møt opp på Muséplass og få med deg Universitetet i Bergen sin tradisjonsrike åpning av det nye studieåret sammen med andre studenter og ansatte ved Det juridiske fakultetet. Etter seremonien går vi til Det juridiske fakultet i samlet flokk hvor velkomstprogrammet vårt begynner kl. 11.15.

Kl. 11.15-12.15 i Jusbygget: Bli kjent med medstudentene dine
I dette tidsrommet er det mottakelse i velkomstgrupper. Når du kommer til fakultetet vil du få møte medstudentene i gruppen din og begynne å bli kjent med dem. Du vil også få møte noen av underviserne dine. Du får en e-post i løpet av uken før studiestart med informasjon om hvilken gruppe du tilhører og hvordan du finner frem til den. 

Kl. 12.30-13.15 i auditorium 1: Velkomstsamling for nye jusstudenter
Felles velkomstsamling for alle nye jusstudenter som begynner på 1. og 2. studieår. 

Kl. 14.00: Fadderaktivitetene i velkomstuken starter
Møt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadderne dine og få båndet ditt for velkomstuken. Dette er inngangsbilletten din til fadderarrangementene resten av uken. 

Undervisning: Her ser du når du har undervisning den første uken. 

2. studieår femårig master

Kl. 10.00-10.45 på Muséplass: Velkomstseremoni for UiB
Møt opp på Muséplass og få med deg Universitetet i Bergen sin tradisjonsrike åpning av det nye studieåret sammen med andre studenter og ansatte ved Det juridiske fakultetet. Etter seremonien går vi til Det juridiske fakultet i samlet flokk hvor velkomstprogrammet vårt begynner kl. 11.15.

Kl. 11.15-12.15 i Jusbygget: Bli kjent med medstudentene dine
I dette tidsrommet er det mottakelse i velkomstgrupper. Når du kommer til fakultetet vil du få møte medstudentene i gruppen din og begynne å bli kjent med dem. Du vil også få møte noen av underviserne dine. Du får en e-post i løpet av uken før studiestart med informasjon om hvilken gruppe du tilhører og hvordan du finner frem til den. 

Kl. 12.30-13.15 i auditorium 1: Velkomstsamling for nye jusstudenter
Felles velkomstsamling for alle nye jusstudenter som begynner på 1. og 2. studieår. 

Kl. 14.00: Fadderaktivitetene i velkomstuken starter
Møt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadderne dine og få båndet ditt for velkomstuken. Dette er inngangsbilletten din til fadderarrangementene resten av uken. 

Undervisning: Her ser du når du har undervisning den første uken. 

3. studieår femårig master

Kl. 10.00-10.45 på Muséplass: Velkomstseremoni for UiB
Møt opp på Muséplass og få med deg Universitetet i Bergen sin tradisjonsrike åpning av det nye studieåret sammen med andre studenter og ansatte ved Det juridiske fakultetet. Etter seremonien går vi til Det juridiske fakultet i samlet flokk hvor velkomstprogrammet vårt begynner kl. 11.30.

Kl. 11.30-12.15 i auditorium 1: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Felles velkomstsamling for alle nye jusstudenter som begynner på 3. og 4. studieår/1. studieår toårig master. 

Kl. 12.30-13.30 i Jusbygget: Bli kjent med medstudentene dine
I dette tidsrommet er det mottakelse i velkomstgrupper. Du vil få møte medstudentene i gruppen din og begynne å bli kjent med dem. Du vil også få møte noen av underviserne dine. Du får en e-post i løpet av uken før studiestart med informasjon om hvilken gruppe du tilhører og hvordan du finner frem til den. 
 

Kl. 14.00: Fadderaktivitetane i velkomstuken starter
Møt opp i Auditorium 2 på Jusbygget for å møte fadderne dine og få båndet ditt for velkomstuken. Dette er inngangsbilletten din til fadderarrangementene resten av uken. 

Undervisning: Her ser du nå du har undervisning den første uken.

1. studieår toårig master og 4. studieår femårig master

Kl. 10.00-10.45 på Muséplass: Velkomstseremoni for UiB
Møt opp på Muséplass og få med deg Universitetet i Bergen sin tradisjonsrike åpning av det nye studieåret sammen med andre studenter og ansatte ved Det juridiske fakultetet. Etter seremonien går vi til Det juridiske fakultet i samlet flokk hvor velkomstprogrammet vårt begynner kl. 11.30.

Kl. 11.30-12.15 i auditorium 1: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Felles velkomstsamling for alle nye jusstudenter som begynner på 3. og 4. studieår/1. studieår toårig master. 

Kl. 12.30-13.30 i Jusbygget: Bli kjent med medstudentene dine
I dette tidsrommet er det mottakelse i velkomstgrupper. Du vil få møte medstudentene i gruppen din og begynne å bli kjent med dem. Du vil også få møte noen av underviserne dine. Du får en e-post i løpet av uken før studiestart med informasjon om hvilken gruppe du tilhører og hvordan du finner frem til den. 

Kl. 14.00: Fadderaktivitetene i velkomstuken starter
Møt opp i Auditorium 2 på Jusbygget for å møte fadderne dine og få båndet ditt for velkomstuken. Dette er inngangsbilletten din til fadderarrangementene resten av uken. 

Undervisning: Her ser du når du har undervisning den første uken. 

Fadderaktviteter i velkomstuken

En viktig del av vekomstuken er fadderaktivitetene. De er organisert av studenter og har fokus på sosiale aktiviteter som for det meste foregår på kveldstid. Det er planlagt mange ulike aktiviteter, så her er det svært gode sjansar for å finne noe du liker! 

Du får tildelt en faddergruppe som ledes av studenter ved fakultetet. Å delta i en faddergruppe er en god mulighet til å bli kjent med nye medstudenter. Fadderne har god kjennskap til livet på Dragefjellet og kan fortelle deg om alt fra tilbudet i kantinen, hvilke aktiviteter du kan engasjere deg i ved siden av studiene, og hvilken lesesal de synes er den beste. 

Programmet for faddeaktvitetane blir publisert på Juristforeningen sine nettsider så snart det er klart (lenke kjem her).

studiestart_banner2.jpg
Foto/ill.:
Hanna Slaatta, UiB

Bli kjent med Det juridiske fakultet og UiB

Velkomstuken er full av ny informasjon, nye mennesker og mange inntrykk! Det er både gøy og spennende, men det er også helt normalt å føle seg litt overveldet i begynnelsen. Kanskje er du engestelig for å gå glipp av viktig informasjon. Det er ingen grunn til bekymring. Vi skal ta deg godt imot og vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg i gang.

Under finner du en del informasjon vi håper gir deg en god introduksjon til det nye studiestedet ditt.

juridisk19_red.jpg
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Kort om oss

Det juridiske fakultet er ett av UiBs syv fakulteter. Våre studenter og forskere jobber med fag som har høy relevans for samfunn og næringsliv. Jusstudiet ved UiB har flere år vært blant landets aller mest populære studium. På studiet lærer du om hvordan lovene fungerer og hva konsekvensene er av å bryte dem, og du arbeider med problemstillinger som ligner dem du vil møte i ditt fremtidige yrkesliv. Som student hos oss vil du få tett faglig oppfølging, engasjerte forelesere og muligheter til å delta i et levende og mangfoldig studentmiljø.   

Inngang_JurFak
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Her finner du oss

Det juridiske fakultet ligger på Dragefjellet i hjertet av Bergen. Adressen til fakultetet er Magnus Lagabøtes Plass 1, og du bruker rundt fem minutter å gå hit fra Torgallmenningen midt i sentrum. På fakultetet finner du lesesaler, grupperom, studentbar,  forelesningssaler og kantinen med Bergens beste utsikt.

Her finner du også Bibliotek for juridiske fag med sine flotte nyoppussede studentlokaler.

jusbygg_flere.jpg
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Universitetet sitt campus består av mye mer enn bare Det juridiske fakultet. I løpet av studietiden kommer du helt sikkert også til å besøke andre bygg og fakulteter ved UiB. Du kan bruke MazeMap for å navigere deg rundt på campus og få oversikt over alle UiB sine bygninger og lokaler. Trykk på merkede bygninger som tilhører UiB for å lese om dem. 

Invitasjon til Introdagen på UiB

Allerede 9. august åpner UiB campus for nye studenter som ønsker det. Introdagen er et frivillig tilbud til alle nye studenter i uken før velkomstuken. Kommer du rett fra videregående skole og er litt ekstra spent på overgangen til studielivet? Introdagen er en fin anledning til å bli litt kjent med Universitetsområdet, og lære litt om hva det vil si å være student.  

Sjekk programmet til Introdagen her.

Besøk Studenttorget 15. august og bli kjent med studentmiljøet!

Å ta del i studentmiljøet på universitetet gir deg flere sosiale arenaer, spennende erfaringer og nye venner på tvers av kull og studieretninger. 

Ved det juridiske fakultet har vi et bredt spekter av studentorganisasjoner som driver med mye forskjellig, og vi kan nesten garantere at du finner en aktivitet som passer for deg. Terskelen for medlemskap i en studentorganisasjon er lav, og vi anbefaler alle nye studenter å bli med i én eller flere organisasjoner for å få fullt utbytte av studietiden.

Her finner du informasjon om de ulike studentorganisasjonene på fakultetet.

Studenttorg i Grieghallen 15. august kl. 10-17

Studenttorget er Bergens største rekrutteringsarrangement for studentorganisasjoner. På Studenttorget kommer alt fra politiske og idealistiske organisasjoner til idrettslag, korps og studentmedier. Du kan snakke med, stille spørsmål og bli kjent med studentmiljøet i Bergen. Her har du gode muligheter til å finne ut hva vil gjøre på fritiden! 

Finn ut mer om Studenttorget her.

Studetmiljøet_Jurfak
Foto/ill.:
Andre Kvalvågnes, UiB

Informasjonsenteret - vi er her for deg!

Inn hovedinngangen og videre inn i "Vrimle"  finner du Informasjonssenteret for jusstudenter på din høyre side. Studentmedarbeiderne som jobber her kan svare deg på de fleste av spørsmålene dine om å være ny på fakultetet.

Kontakt oss gjerne: Informasjon for jusstudenter.

juridisk77.jpg
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Har du behov for tilrettelegging? 

Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging av studieløpet ditt eller studiehverdagen din, er det lurt å ta kontakt med så raskt som mulig slik at vi finner gode løsninger for deg.

Eksempler på ulike funksjonsnedsettelser som vi kan tilrettelegge for er

  • lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • hørselshemming
  • synshemming
  • bevegelseshemming
  • autismespekterforstyrrelser
  • ADHD
  • kroniske lidelser
  • psykiske lidelser

Les mer og søk om tilrettelegging her: Tilrettelegging ved UiB

Tilrettelegging_Jurfak
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Ønsker du å få godkjent utdanning du har tatt tidligere? 

Har du tatt juridiske eksamener ved andre institusjoner enn UiB, kan du søke om faglig godkjenning av emnene du har tatt, slik at emnene blir innpasset i mastergraden i rettsvitenskap. 

Her finner du mer informasjon faglig og om hvordan du søker.

juridisk59.jpg
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB