Hjem
Det juridiske fakultet
minneord

Minneord

Vår avholdte kollega og kjære venn, universitetslektor Søren Willum Wiig, gikk bort 23. august.

Hovedinnhold

Søren tok juridisk embetseksamen i 1990. Han var i de fleste årene deretter tilsatt ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Søren var i perioder også tilsatt i Den norske Bank, ved Norges Handelshøyskole og i Konkurransetilsynet.

Faglig var det formueretten som lå Sørens hjerte nærmest. Sørens evne til å se kjernen i et rettslig problem – hans judisium – var sjelden i sin treffsikkerhet. Hans skriftlige arbeider var stramme og poengterte. Pedagogen Søren var i sitt ess som seminarleder. Et stort antall jurister har i sin studietid hatt gleden av Sørens brede kunnskaper, faglige begeistring og motiverende evne. Søren spredte trygghet i sitt seminarrom ved å se og høre alle. Hans dør var alltid åpen for studentene.

Søren var sterkt funksjonshemmet, men det lot han seg ikke merke med. Det vi så, var livsglede, et smittende godt humør, og et ekte engasjement også for andres situasjon. Sørens evne til å se lyst på et liv som måtte leves i kamp gir dimensjoner på andres «problemer». Denne arven fra Søren er for oss en kilde til livslang inspirasjon. Vi lyser fred over Søren Willum Wiigs minne.

For Sørens kolleger og venner ved Det juridiske fakultet,

Eivind Buanes, Johan Giertsen, Asbjørn Strandbakken