Hjem
Det juridiske fakultet

Avslutning og disputas

Retningslinjer, nivådokumenter og praktisk informasjon til deg som er doktorand eller i bedømmelseskomité.

Fra innlevering til disputas

Innlevering


Aller først må du lese informasjonsheftet om avslutning og disputas og også UiBs nettside om trykking og publisering

Trykke bedømmelseseksemplarer
Når du er klar til å levere avhandlingen din, skal du bestille 3 eksemplarer i komitéutgave, med levering til Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet v/Idunn Tandstad, Pb. 7800, 5020 Bergen. Informasjon om hvor du legger inn bestillingen finner du på denne nettsiden. Når du har sendt bestillingen får du en e-post fra Skipnes med bestillingsnummer. Den e-posten videresender du til phd@jur.uib.no.

Se UiBs mal for doktoravhandlinger hvis du er i tvil om utforming. 

Søke om bedømmelse
Du skal også søke om å få avhandlingen bedømt, og søknaden skal adresseres til Juridisk fakultet.
Du kan for eksempel skrive noe slikt som

"Søknad om bedømmelse for ph.d.-graden. Undertegnede innleverer med dette avhandlingsmanuskript med tittel ***. Det søkes herved om at dette manuskriptet bedømmes for ph.d.-graden. Mvh**."

Søknaden sendes sammen med avhandling i pdf-format til phd@jur.uib.no.

Avhandlingen registreres som innlevert den datoen bestillingen er sendt til Skipnes OG søknaden ble levert til ph.d.-koordinator. Bedømmelsen vil normalt foreligge seks uker før tentativ disputasdato. 

Etter innlevering


Tema for prøveforelesning
Du skal få temaet for prøveforelesning ti arbeidsdager før prøveforelesningen. Temaet for prøveforelesning sendes på e-post om morgenen. 

Pressemelding
Før du får temaet for prøveforelesning må du ha pressemeldingen klar. Her finner du informasjon om utforming.
Pressemelding og bilde leveres in Avhandlingsportalen 13 arbeidsdager før disputas, altså tre dager før du får temaet for prøveforelesning. 

Trykke disputaseksemplarer
Etter at du har fått beskjed om at avhandlingen er funnet verdig av fakultetsstyret bestiller du trykking av avhandlingen. Det gjør du på nettsiden til Skipnes. Fakultetet dekker trykking av 70 eksemplarer. Dersom det er avklart at avhandlingen ikke skal utgis på forlag, kan kandidaten søke fakultetet om å få dekket trykking av ytterligere eksemplarer. 

Se UiBs mal for doktoravhandlinger hvis du er i tvil om utforming av avhandlingen. 

Når du har sendt bestillingen får du en e-post fra Skipnes med bestillingsnummer. Den e-posten videresender du til phd@jur.uib.no.

I heftet om avslutning og disputas har vi samlet den viktigste informasjonen til doktorand og bedømmelseskomité. Her finner du litt om tradisjoner og konvensjoner ved fakultetet, samt praktisk informasjon og et eksempel på tidsplan fra innlevering av avhandlingen til disputas. Både kandidat, veileder og komitémedlemmer oppfordres til å lese heftet. 

Nivået for juridiske doktorgrader

Retningslinjer for de juridiske fakulteter ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Last ned retningslinjer (pdf)

Forskrift for graden philosophiae doctor 

Denne forskriften gjelder for alle ph.d.-grader ved Universitetet i Bergen. Den er tilgjengeleg via Lovdata (ekstern lenke)