Hjem
Det juridiske fakultet

Arbeidsgruppeledere ved Det juridiske fakultet

Arbeidsgruppelederne er nøkkelpersoner for jussutdanningen i Bergen.

Arbeidsgruppeledere på Det juridiske fakultet

Å lede en arbeidsgruppe på første eller andre studieår er en svært verdifull erfaring.
Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Hver høst starter 60 viderekomne studenter det viktige arbeidet med å lede fakultetets arbeidsgrupper. Dette er seminargrupper satt sammen av 10-12 studenter på 1. og 2. studieår.

– Arbeidsgruppelederne får utviklet ferdigheter som er etterspurte i en rekke juristjobber: Godt språk, tydelig struktur, pedagogisk metode, sier emneansvarlig Arnt Skjefstad.

Ukentlig møtes arbeidsgruppene for å diskutere innleverte oppgaver og juridiske problemstillinger. Jussen som arbeidsgruppelederne har lært gjennom flere år på fakultetet, lærer de å legge fram på en pedagogisk måte. Samtidig har de et ansvar for å få alle studentene med i diskusjonen.

Stillingen som arbeidsgruppeleder er lønnet, og tilhører emnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse.

Under kan du lese hvordan du går frem dersom du ønsker å søke stilling som abeidsgruppeleder. 

Hva krever fakultetet av søkerne? 

 • At man er ferdig med 2. studieår og har sterke faglige prestasjoner. Personlig egnethet og relevant erfaring vil vektlegges, og kan i noen tilfeller veie opp for de faglige kravene.
 • At man selv har gjennomført undervisningen de første to studieårene ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.
 • At man har jobben gjennom hele studieåret, fra august til juni, og ikke skal ta gjentak av eksamener på det studieåret man søker jobb i løpet av ansettelsesperioden. Gjentak kan skje til kontinuasjonseksamen før ansettelsesperioden, se utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, UiB § 3-4 81) c) ix.
 • Ledelse av arbeidsgrupper på ca 10-12 studenter som samles 4 – 8 ganger i løpet av et kurs (antall samlinger avhengig av antall studiepoeng for det enkelte kurs).
 • Kommentering av oppgavesvar i Office 365.
 • Gjennomføring av samtaletimer. Samtaletimen består av individuell faglig veiledning og oppfølging av den enkelte student i arbeidsgruppen.
 • At man deltar på møter og opplæring som fakultetet arrangerer. Obligatorisk opplæring begynner mandag i uke 33.

Hva kan fakultetet tilby?

 • Erfaring med å lede diskusjoner i grupper, som utfordrer kunnskap og praksis i et fagområde
 • Erfaring med å gi tilbakemelding på juridisk fagtekst og tekstkvalitet
 • Oppfølging og veiledning av emneansvarlige ved Det juridiske fakultet
 • Støtte fra studieårsansvarlig og studieveiledere
 • Opplæringsprogram
 • Månedlig utbetaling av lønn etter den til enhver tid gjeldende sats for studentundervisning
 • 15 studiepoeng i spesialemnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse 
 • Personlig tilbakemelding på arbeidet ditt ved hjelp av anonym spørreundersøkelse til studentene i gruppen
 • Sosiale samlinger for arbeidsgruppelederne i løpet av året (jul-og sommerlunsj etc.)
 • Arbeidsgruppesamlingene vil bli planlagt slik at vi i størst mulig grad unngår kollisjon med undervisning til 3. og 4. studieår

Virker dette interessant? Ledige stillinger som arbeidsgruppeleder blir vanligvis utlyst i februar for hele det kommende studieår. Følg med på Mitt UiB (pålogging).