Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arbeidsgruppeledere ved Det juridiske fakultet

Arbeidsgruppelederne er nøkkelpersoner for jussutdanningen i Bergen.

Arbeidsgruppeledere på Det juridiske fakultet 2021

Å lede en arbeidsgruppe på første eller andre studieår er en svært verdifull erfaring.
Producer:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Main content

Hver høst starter 60 viderekomne studenter det viktige arbeidet med å lede fakultetets arbeidsgrupper. Dette er seminargrupper satt sammen av 10-12 studenter på 1. og 2. studieår.

Arbeidsgruppelederne får utviklet ferdigheter som er etterspurte i en rekke juristjobber: Godt språk, tydelig struktur, pedagogisk metode.

Ukentlig møtes arbeidsgruppene for å diskutere innleverte oppgaver og juridiske problemstillinger. Jussen som arbeidsgruppelederne har lært gjennom flere år på fakultetet, lærer de å legge fram på en pedagogisk måte. Samtidig har de et ansvar for å få alle studentene med i diskusjonen. Arbeidsgruppene inngår i UiBs mentorordning og er viktige for læringsmiljøet på juss.

Stillingen som arbeidsgruppeleder er lønnet, og tilhører emnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse.

Under kan du lese hvordan du går frem dersom du ønsker å søke stilling som abeidsgruppeleder. 

Hva krever fakultetet av søkerne? 

 • At du er utadvendt, empatisk og motivert for å jobbe med læringsmiljøet i arbeidsgruppen
 • At du er selvstendig, strukturert og er god til å planlegge, men samtidig kan improvisere
 • At du er ferdig med 2. studieår og har sterke faglige prestasjoner. Personlig egnethet og relevant erfaring vil vektlegges, og kan i noen tilfeller veie opp for de faglige kravene.
 • At du selv har gjennomført undervisningen de første to studieårene ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.
 • Ledelse av arbeidsgrupper på ca. 10-12 studenter som samles 3 – 12 ganger i løpet av et kurs (antall samlinger er avhengig av antall studiepoeng for det enkelte kurs).
 • Kommentering av oppgavesvar i Office 365. Hvilke og hvor mange oppgaver man skal kommentere avhenger av kursopplegget på det enkelte emne.
 • Gjennomføring av samtaletimer. Samtaletimen består av individuell faglig veiledning og oppfølging av den enkelte student i arbeidsgruppen.
 • At du deltar på møter og opplæring som fakultetet arrangerer, og kan jobbe i gruppe med andre arbeidsgruppeledere. Det arrangeres bl.a. obligatorisk opplæringsseminar i uke 33.
 • At du har jobben gjennom hele studieåret, fra august til juni, og ikke skal ta gjentak av eksamener på det studieåret man søker jobb i løpet av ansettelsesperioden. Gjentak kan skje til kontinuasjonseksamen før ansettelsesperioden, se utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, UiB § 3-4 81) c) ix.

Hva kan fakultetet tilby?

 • Erfaring med å lede diskusjoner i grupper, som utfordrer kunnskap og praksis i et fagområde
 • Erfaring med å gi tilbakemelding på juridisk fagtekst og tekstkvalitet
 • Oppfølging og veiledning av emneansvarlige ved Det juridiske fakultet
 • Støtte fra studieårsansvarlig og studieveiledere
 • Opplæringsprogram
 • Månedlig utbetaling av lønn etter den til enhver tid gjeldende sats for studentundervisning (lønnstrinn 37)
 • 15 studiepoeng i spesialemnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse 
 • Personlig tilbakemelding på arbeidet ditt ved hjelp av anonym spørreundersøkelse til studentene i gruppen
 • Sosiale samlinger for arbeidsgruppelederne sammen med faglig ledelse og andre ansatte ved fakultetet i løpet av året (jul- og sommerlunsj etc.)
 • Arbeidsgruppesamlingene vil bli planlagt slik at vi i størst mulig grad unngår kollisjon med undervisning til 3. og 4. studieår

Virker dette interessant? Ledige stillinger som arbeidsgruppeleder blir vanligvis utlyst i februar/mars for hele det kommende studieår. Følg med på Mitt UiB (pålogging). 

Kan jeg reise på utveksling på 3. studieår og samtidig søke jobben som arbeidsgruppeleder?

Vi krever at arbeidsgruppeledere har jobben minimum et helt studieår, så dersom du planlegger å reise på utveksling på 3. studieår, kan du ikke være arbeidsgruppeleder samtidig som du selv går på 3. studieår. Du er da velkommen til å søke på stillingen før du skal begynne på 4. og/eller 5. studieår. Stillingene lyses ut allerede i februar/mars, og intervjuene foregår på vårsemesteret. Dersom du er på utveksling og ikke kan møte på Dragefjellet, gi beskjed, så sørger vi for digitale intervjuer.