Hjem
Det juridiske fakultet
Godskriving, godkjenning, innpass

Faglig godkjenning av ekstern utdanning ved Det juridiske fakultet

Har du tatt juridiske eksamener ved andre institusjoner enn UiB, kan du søke om faglig godkjenning av emnene du har tatt, slik at emnene blir innpasset i mastergraden i rettsvitenskap.

Hovedinnhold

Det kan gjelde eksamener fra de juridiske fakultetene i Oslo eller Tromsø, bachelor fra Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder eller annet. Reglene finner du i Universitets- og høyskoleloven, og i de utfyllende reglene for studier ved Det juridiske fakultet, kapittel 5.

Søke opptak

Før du kan søke om faglig godkjenning av ekstrern utdanning som en del av den femårige mastergraden i rettsvitenskap ved UiB, må du ha fått opptak til studiet. Alt opptak til det femårige masterprogrammet går via Samordna opptak. Det betyr at studenter som studerer rettsvitenskap ved andre institusjoner, eller er ferdig med en bachelorgrad i rettsvitenskap, konkurrerer på lik linje med studenter som skal begynne på 1. studieår. Det er karakterer fra videregående skole og eventuelle tilleggspoeng som er avgjørende i opptaket. For direkte opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap, gjelder egne regler.

Etter at du har fått opptak kan du søke om faglig godkjenning av den tidligere utdanningen din. Noen utdannelser og emner er forhåndsgodkjent. Hvilke utdannelser og emner dette gjelder, kan du se i Tabell for faglig godkjenning av ekstern utdanning. Andre emner kan også bli godkjente, men først må vi foreta en faglig vurdering av disse. Dette gjør vi ikke før du eventuelt har fått opptak til studiet.

Ny studieordning fra 2021

Fra høsten 2021 starter førsteårsstudenter ved Det juridiske fakultet på ny studieordning - se Studieplan for studieordningen av 2021. Studieordningen blir innfaset ett år av gangen; første studieår 2021/2022, andre studieår 2022/2023 osv. Hvilke emner som godkjennes i 1. og 2. studieår i studieordningen av 2021 finner du i en egen oversikt i Tabell for faglig godkjenning av ekstern utdanning.

 

Er du ny student ved Det juridiske fakultet?

I tilbudsbrevet du fikk på e-post fra UiB er det lenke til et nettskjema som alle nye studenter skal fylle ut. I dette skjemaet spør vi også om du søker faglig godkjenning av ekstern utdanning. Denne delen fyller du ut dersom du har juridisk utdanning fra før som du ønsker å søke om innpass for.
 

Fikk du ikke fylt ut skjemaet innen fristen må du snarest fylle ut dette søknadsskjemaet.

Når får du svar på søknaden?

Det juridiske fakultet forsøker å sørge for at så mye som mulig skal være klart i god tid før semesterstart (mandag i uke 33), slik at nye studenter med utdanning fra andre steder får riktige utdanningsplaner til semesterregistreringen. Dette betyr i hovedsak at det som er registrert i Studentweb skal være riktig, selv om du ikke nødvendigvis har mottatt et vedtak om dette ennå.

Spesielt om ex.phil og ex.fac.

Har du tatt ex.phil. ved Universitetet i Bergen får du automatisk fritak. Du må likevel gi beskjed ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her, slik at vi kan legge det inn i utdanningsplanen din. 

Hvis du har ex.phil. fra en annen institusjon, må du søke om godkjenning hos oss.

  • Er du helt ny student søker du om dette via søknadsskjemaet du får på e-post i juli.
  • Har du allerede startet på jusstudiet bruker du dette søknadsskjemaet.

Har du tatt ex.fac. ved et annet fakultet, anbefaler vi at du tar den juridiske i tillegg. Emnet gir en god innføring i juridisk metode i et rettsstatlig perspektiv, og gjør deg godt rustet til å studere andre emner på jusstudiet og fordype deg i juridisk metode. Ønsker du likevel å søke fritak, gir du beskjed ved å fylle ut søknadsskjemaet som du finner her, og vi legger din beståtte ex.fac. inn i utdanningsplanen din. 

Har du tatt en ex.fac. ved en annen institusjon, følger du vanlig prosedyre for søknad om faglig godkjenning.

  • Er du helt ny student søker du om dette via søknadsskjemaet du få på e-post i juli.
  • Har du allerede startet på jusstudiet bruker du dette søknadsskjemaet

Spesialemner, masteroppgave og utveksling

Er du allerede jusstudent gjelder egne regler for faglig godkjenning: 

Du kan søke om faglig godkjenning av spesialemner og masteroppgave hos oss på grunnlag av tilsvarende eksamener fra Oslo eller Tromsø ved å fylle ut dette UiB-søknadsskjemaet. Resultatene dine fra andre læresteder hentes inn automatisk, så du trenger ikke å sende/levere dokumentasjon med mindre du blir bedt om det.

For studier i utlandet (utveksling) gjelder egne prosedyrer, se nettsidene om utveksling.