Hjem

Det juridiske fakultet

Bokkontroll ved eksamen: Det juridiske fakultet

Bokkontroll utføres i eksamenslokalet om morgenen før eksamensoppgaven deles ut. Her finner du mer informasjon om hvordan det foregår.

  • Studentene møter i lokalet kl. 08.10. Gjør klar maskinen, legg lovlige hjelpemidler, studentkort, skrivesaker og eventuelt mat og drikke på pulten, sett vesken på anvist sted og forlat lokalet innen 08.30. Ved "penn-og-papir"-eksamen skal studentene møte i lokalet kl. 08.20. Ellers gjelder de samme regler som for digital eksamen.

  • Notater, bøker o.l. kan ikke tas inn i eksamenslokalet når bokkontrollen er ferdig. Dette gjelder også lovlige hjelpemidler.
  • Studentene er selv ansvarlige for å ta med de lovlige hjelpemidlene som trengs! Fakultetets lovsamling er ikke til utlån, annet enn i tilfeller der studenten er uten lovsamling fordi den er blitt inndratt pga. brudd på hjelpemiddelregelmentet. I slike tilfeller utleveres et blankt eksemplar av lovsamlingen innen rimelig tid, men ikke nødvendigvis før eksamen starter.

  • Studenter må ikke medbringe annet enn lovlige hjelpemidler til eksamen. Dersom kandidaten har med ulovlige hjelpemidler kan dette bli vurdert som fusk/forsøk på fusk. Bokkontrollen er en del av eksamen, og ulovlige hjelpemidler som avdekkes under kontrollen regnes derfor som medbrakt til eksamen.

  • Reglene om tillatte hjelpemidler og innarbeiding finner du i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet §§ 3-5, 3-6 og 3-7.

  • Bokkontrollen foregår mellom 8:30 og 8:50. Studenter som kommer for sent, må vente utenfor til kontrollen er ferdig, og får kontrollert sine bøker før de går inn i eksamenslokalet. Disse risikerer å komme senere i gang med oppgaven.

  • Dersom praktiske hensyn krever det, kan kontrollen gjennomføres etter at eksamensoppgaven er delt ut.

  • Studenter som får inndratt hjelpemidler vil bli tilskrevet av fakultetet. Hvis saken ikke forfølges, vil de inndratte hjelpemidlene enten bli vedlagt brevet eller kan hentes i Informasjonssenteret på Dragefjellet innen en gitt frist.

  • I tilfeller der det er mistanke om fusk, får studenten gjennomføre eksamen, men eventuell sensur blir sperret til saken er avgjort.