Hjem
Det juridiske fakultet

Organisasjon og ledelse

Dekanen er øverste leder for Det juridiske fakultet. Fakultetsdirektøren har ansvaret for fakultetets administrasjon.

Hovedinnhold

Fakultetsledelsen

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og fatter beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet.

Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen ved Det juridiske fakultet er delt i to seksjoner:

Sentre ved fakultetet

Fakultetet er involvert i fire sentre:

Historisk oversikt over professorer og ledelse

Oversikt over nåværende og tidligere professorer, dekaner, fakultetsdirektører og æresdoktorer ved Det juridiske fakultet.