Hjem
Det juridiske fakultet
Møteinnkallinger og protokoller for 2019

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyrets ansvarsområder og sammensetning er definert i § 1 til § 3 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Dekan Karl Harald Søvig

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Professor Ragna Aarli
  Professor Hans Fredrik Marthinussen
  Professor Sigrid Eskeland Schütz
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.19 - 31.07.20)
  Stipendiat Yngvil Marie Erichsen
  Stipendiat Brage Thunestvedt Hatløy
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Rådgiver Ingrid Tøsdal
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.19 - 31.07.20)
  Sausan Hussein
  Emilie Mellbye Rytter
  Andreas Myrseth Kolstad
   
 • Medlem: Prodekan Anne Marie Frøseth

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Professor Eirik Holmøyvik
  2. Professor Agnes Camilla Bernt
  3. Professor Ørnulf Øyen
  4. Professor Ingunn Myklebust
  5. Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.19 - 31.07.20)
  1. Stipendiat Eivind Marienborg
  2. Stipendiat Selma Taslaman
  3. Postdoktor Ingrid Barlund
  4. Stipendiat Mari Knapstad Nilssen
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Rådgiver Eli Tjerandsen
  2. Seniorrådgiver Henning Simonsen
  3. Seniorrådgiver Randi Sæbøe
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.19 - 31.07.20)
  1. Johannes Ørn Thorsteinsson
  2. Astrid Rosander Hagen
  3. Aleksander Bø Rognan
  4. Anette Kristine Nyhus
  5. Steve Contreras