Hjem
Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyrets ansvarsområder og sammensetning er definert i § 1 til § 3 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Dekan Karl Harald Søvig

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.21-31.07.25)
  Eirik Holmøyvik
  Agnes Camilla Bernt
  Ørnulf Øyen
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.22-31.07.2023)
  Line Tjelflaat
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.21-31.07.25)
  Rådgiver Ingrid E. Tøsdal
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.22-31.07.23)
  Emilie Haugo
  Victor Botnevik
  Ihne Selås Johansen

Studentene i fakultetsstyret kan nås på e-postadresse styrestudentene.jur@uib.no

 • Eksterne styremedlemmer (01.02.21-31.07.25)
  Harald Alfsen
 • Medlem: Prodekan Ragna Aarli

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.21-31.07.25)
  1. vara: Torger Kielland
  2. vara: Eivind Kolflaath
  3. vara: Henriette Sinding Aasen
  4. vara: Ingunn Elise Myklebust
  5. vara: Knut Einar Skodvin
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.22-31.07.23)
  1. vara (fast møtende): Monica Naime
  2. vara: Henrik Jorem
  3. vara: Brage Thunestvedt Hatløy
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.21-31.07.25)
  1. vara: Henning Simonsen
  2. vara: Karitha Reisæter
  3. vara: Eivind Ramsøy Jerve
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.22-31.07.23)
  1. vara: Maja Blankson Tronstad
  2. vara: Isa Shillington
  3. vara: Anders Johan Inntjore
  4. vara: Gustav Haugen Kristiansen
  5. vara: Elise Takla      
   
 • Eksterne styremedlemmer (01.02.21-31.07.25)
  1.vara: Ingelin Gundersen
  2. vara: Maria Hessen Jacobsen

Det skal velges nye medlemmer til fakultetsstyret våren 2025. Se mer om dette her