Hjem
Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Hovedinnhold

Fakultetsstyrets ansvarsområder og sammensetning er definert i § 1 til § 3 i Reglement for det juridiske fakultet.

Faste medlemmer

Leder: Dekan Karl Harald Søvig

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Professor Ragna Aarli
  Professor Hans Fredrik Marthinussen
  Professor Sigrid Eskeland Schütz (i forskningstermin, fast møtende vara: professor Eirik Holmøyvik)
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  Stipendiat Line Tjelflaat
  Stipendiat Ole-Gunnar Nordhus
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  Rådgiver Ingrid Tøsdal
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20 - 31.07.21)
  Daniel Lyngseth Fenstad
  Jonas Nikolaisen
  Emilie Sofie Sogn Falch

Studentene i fakultetsstyret kan nås på e-postadresse styrestudentene.jur@uib.no

 • Medlem: Prodekan Anne Marie Frøseth

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Professor Eirik Holmøyvik
  2. Professor Agnes Camilla Bernt
  3. Professor Ørnulf Øyen
  4. Professor Ingunn Myklebust
  5. Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale (01.08.20 - 31.07.21)
  1. Stipendiat Eivind Marienborg
  2. Stipendiat Tarjei Røsvoll
  3. Stipendiat Ingrid Marie Myklebust
  4. Postdoktor Ingun Fornes 
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale (01.08.17 - 31.07.21)
  1. Rådgiver Eli Tjerandsen
  2. Seniorrådgiver Henning Simonsen
  3. Seniorrådgiver Randi Sæbøe
   
 • Gruppe D: Studenter (01.08.20 - 31.07.21)
  1. Katrine Bjørndalen
  2. Aslak Kasti Hyldmo
  3. Christine Marie Barstad
  4. Jógvan Helge Gardar

Det skal velges nye medlemmer til fakultetsstyret våren 2021. Se mer om dette her