Hjem
Det juridiske fakultet
Forskning

Forskningsprosjekter ved Det juridiske fakultet

Forskerne ved Det juridiske fakultet er involvert i flere prosjekter finansiert av lokale, nasjonale og internasjonale partnere.

Politisjefens hatt på en hylle
«Politi- og påtalerett» er et 5-årig prosjekt som har fått midler fra Trond Mohn stiftelse, Det juridiske fakultet og Politidirektoratet. Prosjektet er ledet av Gert Johan Kjelby.
Foto/ill.:
Monica Roos
Pågående forskningsprosjekter