Hjem
Det juridiske fakultet
Ny student

Studiestart for nye jusstudentar ved UiB

Her finn du oversikt over kva som skjer i studiestarten på Det juridiske fakultet i 2022.

Semesterstart juridisk fakultet
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Alle skal møte fysisk første studiedag 15. august

Du som byrjar på 1. studieår vil møte studentane du skal vere i gruppe med både ved studiestart og resten av året. Du som byrjar på eit anna studieår vil møte studentane du skal vere i gruppe med i fadderveka. Det er viktig at alle møter første studiedag, for allereie frå dag ein byrjar du å legge det sosiale og faglege grunnlaget for at du skal lukkast med studia dine.

Finn studieåret ditt i oversikta under for å sjå programmet for di studiestartveke.

1. studieår femårig master

Måndag 15. august klokka 11.15-14.30: Møt opp og bli kjend med medstudentane dine
Stad: Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

I løpet av dette tidsrommet blir det gruppevis oppmøte til følgjande tidspunkt:

11.15-12.15
13.30-14.30

Du får ein e-post i løpet av veka før studiestart om tidspunktet du skal møte opp og korleis du finn fram til gruppa di. 

Når du kjem til fakultetet vil du få møte studentane i gruppa di og byrje å bli kjend med desse. Du møter også nokre av undervisarane dine.

Måndag 15. august klokka 12.30-13.15: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Stad: Auditorium 1, Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Felles velkomstsamling for alle nye jusstudentar på 1. og 2. studieår. 

Måndag 15. august klokka 15.00-16.00: Velkomstseremoni for UiB

Få med deg Universitetet i Bergen si tradisjonsrike opning av det nye studieåret

Måndag 15. august klokka 16.15: Fadderveka starter

Møtt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadrane dine og få ditt faddervekeband. Dette er din inngangsbillett til fadderarrangementa resten av veka. 

Undervisning første veka

Her kan du finne ut kva tid du har undervisning.

2. studieår femårig master

Måndag 15. august klokka 12.30-13.15: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Stad: Auditorium 1, Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Felles velkomstsamling for alle nye jusstudentar på 1. og 2. studieår. 

Måndag 15. august klokka 13.30-14.30: Møt opp og bli kjend med medstudentane dine
Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Du får ein e-post veka før studiestart om korleis du finn fram til gruppa di. 

Du vil møte studentane i gruppa di og byrje å bli kjend med desse. Du møter også nokre av undervisarane dine.

Måndag 15. august klokka 15.00-16.00: Velkomstseremoni for UiB

Få med deg Universitetet i Bergen si tradisjonsrike opning av det nye studieåret

Måndag 15. august klokka 16.15: Fadderveka starter

Møtt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadrane dine og få ditt faddervekeband. Dette er din inngangsbillett til fadderarrangementa resten av veka. 

Undervisning første veka

Her kan du finne ut kva tid du har undervisning.

3. studieår femårig master

Måndag 15. august klokka 12.30-13.30: Møt opp og bli kjend med medstudentane dine
Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Du får ein e-post i løpet av veka før studiestart om tidspunktet du skal møte opp og korleis du finn fram til gruppa di. 

Når du kjem til fakultetet vil du få møte studentane i gruppa di og byrje å bli kjend med desse. Du møter også nokre av undervisarane dine.

Måndag 15. august klokka 13.45-14.30: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Stad: Auditorium 1, Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Felles velkomstsamling for alle nye jusstudentar på 3. og 4. studieår/1. studieår toårig master. 

Måndag 15. august klokka 15.00-16.00: Velkomstseremoni for UiB

Få med deg Universitetet i Bergen si tradisjonsrike opning av det nye studieåret

Måndag 15. august klokka 16.15: Fadderveka starter

Møtt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadrane dine og få ditt faddervekeband. Dette er din inngangsbillett til fadderarrangementa resten av veka. 

Undervisning første veka

Her kan du finne ut kva tid du har undervisning. 

1. studieår toårig master og 4. studieår femårig master

Måndag 15. august klokka 12.30-13.30: Møt opp og bli kjend med medstudentane dine
Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Du får ein e-post i løpet av veka før studiestart om tidspunktet du skal møte opp og korleis du finn fram til gruppa di. 

Når du kjem til fakultetet vil du få møte studentane i gruppa di og byrje å bli kjend med desse. Du møter også nokre av undervisarane dine.

Måndag 15. august klokka 13.45-14.30: Velkomstsamling for nye jusstudentar
Stad: Auditorium 1, Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Felles velkomstsamling for alle nye jusstudentar på 3. og 4. studieår/1. studieår toårig master. 

Måndag 15. august klokka 15.00-16.00: Velkomstseremoni for UiB

Få med deg Universitetet i Bergen si tradisjonsrike opning av det nye studieåret

Måndag 15. august klokka 16.15: Fadderveka starter

Møtt opp i Auditorium 1 på Jusbygget for å møte fadrane dine og få ditt faddervekeband. Dette er din inngangsbillett til fadderarrangementa resten av veka. 

Undervisning første veka

Her kan du finne ut kva tid du har undervisning.