Hjem
Tore Furevik

Her er UiB sin klimadirektør

Tore Furevik leder Bjerknessenteret for klimaforskning. Som ny klimadirektør skal han i tillegg koordinere Universitetet i Bergens samlede klimasatsing.

Hovedinnhold

Dermed styrkes satsingen på klima og energiomstilling, som er ett av tre strategiske satsingsområder for Universitetet i Bergen (UiB).

I videointervjuet under forteller klimadirektør Tore Furevik at Universitetet i Bergen tar på seg en viktig rolle i det grønne skiftet.

Klimadirektør Tore Furevik

Produsent:
UiB

Klimadirektøren vil ha ansvar for å organisere og lede samarbeid om forsking, utdanning og innovasjon på tvers av fagfelt og fakultet, og bidra til å legge til rette for faglig utvikling. Dette skal skje i samspill med eksterne aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet i Bergen har fagmiljø og en posisjon som gjør at vi kan være en viktig samspiller for samfunnet. 

Klimadirektør Tore Furevik

Furevik har bakgrunn som professor i oseanografi, og har særlig studert vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene.

Siden 2014 har han vært direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research (NORCE), Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Å ha gode knutepunkt mot industrien vil være veldig viktig framover

Klimadirektør Tore Furevik