Home

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Tore Furevik

Her er UiB sin klimadirektør

Tore Furevik leder Bjerknessenteret for klimaforskning. Som ny klimadirektør skal han i tillegg koordinere Universitetet i Bergens samlede klimasatsing.

Main content

Dermed styrkes satsingen på klima og energiomstilling, som er ett av tre strategiske satsingsområder for Universitetet i Bergen (UiB).

I videointervjuet under forteller klimadirektør Tore Furevik at Universitetet i Bergen tar på seg en viktig rolle i det grønne skiftet.

Klimadirektør Tore Furevik

Produsent:
UiB

Klimadirektøren vil ha ansvar for å organisere og lede samarbeid om forsking, utdanning og innovasjon på tvers av fagfelt og fakultet, og bidra til å legge til rette for faglig utvikling. Dette skal skje i samspill med eksterne aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Universitetet i Bergen har fagmiljø og en posisjon som gjør at vi kan være en viktig samspiller for samfunnet. 

Klimadirektør Tore Furevik

Furevik har bakgrunn som professor i oseanografi, og har særlig studert vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene.

Siden 2014 har han vært direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, som er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research (NORCE), Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Å ha gode knutepunkt mot industrien vil være veldig viktig framover

Klimadirektør Tore Furevik