Hjem
Klima og energiomstilling
Ph.d-prosjekt 2018

2018 - Causes and consequences of the legal architecture of climate politics (LEG-ARCH)

Polysentrisk klimastyring i praksis: En studie av samspillet mellom norsk og amazonisk landbruks-politikk for klimaendringer.

Amazon from space
Amazon from space
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette prosjektet søker å bedre forstå årsakene til og konsekvensene av den rettslige arkitekturen til klimapolitikken. Studien analyserer klimapolitikk i Norge og de amazoniske statene Ecuador og Colombia, med fokus på politikkområdene fiskeri og skogbruk. Den undersøker samspillet mellom bevaringsinitiativer for Ecuador og Colombia som nylig ble finansiert i Norge, og nasjonale / lokale forskrifter og bevaringspraksis i disse to amazoniske landene.

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Statusoppdatering om Catalinas postdok stilling.