Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ph.d-prosjekt 2018

2018 - Causes and consequences of the legal architecture of climate politics (LEG-ARCH)

Polysentrisk klimastyring i praksis: En studie av samspillet mellom norsk og amazonisk landbruks-olitikk for klimaendringer.

Amazon from space
Amazon from space
Photo:
Colourbox

Main content

Dette prosjektet søker å bedre forstå årsakene til og konsekvensene av den rettslige arkitekturen til klimapolitikken. Studien analyserer klimapolitikk i Norge og de amazoniske statene Ecuador og Colombia, med fokus på politikkområdene fiskeri og skogbruk. Den undersøker samspillet mellom bevaringsinitiativer for Ecuador og Colombia som nylig ble finansiert i Norge, og nasjonale / lokale forskrifter og bevaringspraksis i disse to amazoniske landene.

Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett

Statusoppdatering om Catalinas postdok stilling.