Hjem
Klima og energiomstilling
Internasjonal networking

EU-nettverket Ocean of Opportunities i Brussel

Oceans of Opportunities (OceanOpps) er et EU-nettverk som har som overordnet mål å bidra til at flere bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører blir mobilisert til å delta i EU-prosjekt.

OceanOpps Brussel Mars 2022
Fra v. Charlotte Gannefors Krafft - daglig leder EOV, Terje Restad - prosjektleder OceanOpps og UiB, Kristin Guldbrandsen Frøysa - energidirektør UiB, Corina Guder - seniorrådgiver UiB og Gry E. Parker - rådgiver energiomstilling UiB
Foto/ill.:
Gry E. Parker, UiB

Hovedinnhold

I mars arrangerte Ocean of Opportunities (OceanOpps) vårt første internasjonale nettverksarrangement i Brussel. Målet for turen var å knytte kontakter med relevante norske og internasjonale aktører, å holde oss oppdatert på Horisont Europa og synliggjøring av nettverkspartnerne for relevante samarbeidspartnere.  

Vi hadde møter med representanter fra bl.a. NFR og Innovasjon Norge sine Brussel-kontor, Norges EU-delegasjon, EERA (European Energy Research Alliance), DG RTD (EUs generaldirektorat for forsking og innovasjon), flere norske regionskontor, JPI Oceans sekretariatet, Norges rederiforbund, NHO, Hydro, SINTEF og NTNU.  Vi fikk introdusert OceanOpps til disse, knyttet viktige kontakter og utforsket muligheter for samarbeid. Møtene fant sted på UiB sitt Brussel-kontor og hos House of Norway.

OceanOpps Brussel Mars 2022 - House of Norway
Foto/ill.:
Charlotte Eide, UiB

Vi ser at det er flere områder hvor vi som nettverk kan bidra inn mot fremtidige EU-utlysninger og videre posisjonering av ‘Team Norway’ i Europa. Vi har alt hatt vårt første mobiliseringsmøte. Vi planlegger flere tematiske mobiliseringsmøter til høsten, blant annet et møte om Blue Partnership. Mobiliseringsmøtene er åpne for alle som ønsker å delta.

Planleggingen av «OceanOpps nettverksarrangement i Brussel 2023» er allerede i gang og andre finner sted i slutten av januar/ begynnelsen av februar.