Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Ny student

Ny student ved Fakultet for kunst, musikk og design

Velkommen til studiestart ved Fakultet for kunst, musikk og design. Her finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din.

Nye studenter ved KMD samlet i Øvre Hall ved semesterstart 2019
Foto/ill.:
J. Sverdrupsen

Hovedinnhold

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet ditt. Denne første uken får du møte dine medstudenter, faddere, faglig ansatte og studieveileder på ditt program.

Gjør deg gjerne klar til studiestarten, her er et fint sted å starte: Sjekkliste for studiestarten

Ta gjerne kontakt med din studieveileder hvis du har noen spørsmål. 

KMDs velkomstseremoni finner sted mandag 16. august kl. 13.00 - 13.45 i Øvre Hall, Møllendalsveien 61 (påmelding). 

Program for ditt studie:
(Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil bli oppdatert fortløpende)

Kunst

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00: MØT MENTOR
Sted: Utenfor campus M61, som avtalt på Teams (Gjelder kun BA-studenter)
Kl. 10.00 – 11.30: VELKOMMEN TIL KUNSTAKADEMIET
Sted: Øvre hall
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Praktisk dag
 

Kl. 09.00 – 09.30: STUDENTKORT   
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper BA, etternavn A-K)

Kl. 12.00 – 12.30: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper MA)

Kl. 13.00 – 13.30: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper BA, etternavn L-Å)

Kl. 09.00 – 14.00: VERKSTEDSOMVISNINGER
Sted: (påmelding, selvvalgt tidspunkt m/oppmøtested)
 
Onsdag 18. august - Programdag
 
Kl. 09.00 – 11.30: PROGRAMINFO TIL NYE STUDENTER PÅ BA OG MA KUNST (ZOOM) Password: 765kBmDH
Sted: Knut Knaus
Kl. 12.30 – 13.00: OMVISNING, ARBEIDSPLASSER
Sted: Nedre Hall
Kl. 13.00 – 15.00: MØTE MED VEILEDERE
Sted: Nedre Hall
 
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL: Joy Forum (påmelding)
 
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)
 

Utøvende musikk og komposisjon

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00: MØT MENTOR
Sted: Utenfor campus - Griegakademiet, som avtalt på Teams (Gjelder kun BA-studenter)
Kl. 10.15 – 11.30: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET (orienteringsmøte for BA studenter)
Sted: Gunnar Sævigs Sal (GSS)
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Praktisk dag
 

Kl. 10.00 – 10.30: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper BA, etternavn A-L)

Kl. 10.30 – 11.00: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper BA, etternavn M-Å og MA)

Kl. 09.00 – 14.00: VERKSTEDSOMVISNINGER
Sted: (påmelding, selvvalgt tidspunkt m/oppmøtested)
 
Onsdag 18. august - Programdag
 
Kl. 09.00 – 11.30: PROGRAMINFO TIL NYE STUDENTER PÅ BA UTØVENDE MUSIKK OG KOMPOSISJON
Sted: Gunnar Sævigs Sal (GSS)
Kl. 12.30 – 14.00: PROGRAMINFO TIL NYE STUDENTER PÅ MA UTØVENDE MUSIKK OG KOMPOSISJON
Sted: Gunnar Sævigs Sal (GSS) 
 
Kl. 12.20 - 15.00: GRUPPEVISE SAMLINGER FOR BA UTØVENDE MUSIKK OG KOMPOSISJON 
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL - Joy Forum (påmelding)
 
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)
 

Musikkterapi

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00: MØT MENTOR
Sted: Utenfor campus - Griegakademiet, som avtalt på Teams
Kl. 10.00 – 11.30: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET
Sted: Prøvesalen
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Praktisk dag
 
Kl. 09.30 - 10.00: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper)
 
Kl. 09.00 – 14.00: VERKSTEDSOMVISNINGER
Sted: (påmelding, selvvalgt tidspunkt m/oppmøtested)
 
Onsdag 18. august - Programdag
 
Kl. 09.00 – 10.00: PROGRAMSAMLING
Sted: Prøvesalen
Kl. 10.00 – 11.30: KULLVISE ORIENTERINGSMØTER
Sted: Prøvesalen
Kl. 13.00 – 15.00: FORSKNINGSPRESENTASJON OG STUDENTTREFF
Sted: Prøvesalen 
 
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL - Joy Forum (påmelding)
 
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)
 

Musikkvitenskap

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00: MØT MENTOR
Sted: Utenfor campus - Ggriegakademiet, som avtalt på Teams
Kl. 10.00 – 11.30: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET
Sted: Rom A312 og A314
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Praktisk dag
 
Kl. 12.30 – 13.00: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper)
 
Kl. 09.00 – 14.00: VERKSTEDSOMVISNINGER
Sted: (påmelding, selvvalgt tidspunkt m/oppmøtested)
 
Onsdag 18. august - Programdag
 
Kl. 10.00 – 11.30: MØTE MED STUDENTMENTOR
Sted: Rom A312
Kl. 13.15 – 15.00: FAGSEMINAR
Sted: Rom A312
 
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL - Joy Forum (påmelding)
 
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)
 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00 – 10.00: VELKOMMEN TIL PPU-KMD
Sted: Gunnar Sævigs Sal (GSS)
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Programdag og praktisk dag
 
Kl. 09.00 – 10.00: PPU PROGRAMSAMLING
Sted: Knut Knaus
Kl. 10.15 – 11.30: VERKSTEDSOMVISNING
Sted:  (påmelding m/info om oppmøtested)
Kl. 12.30 - 14.00: PPU KUNST OG DESIGN
Sted: PPU-rommet
Kl. 12.30 - 14.00: PPU MUSIKK
Sted: Gunnar Sævigs Sal (GSS)
Kl. 14.30 - 15.00: STUDENTKORT
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper)
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL - Joy Forum (påmelding)
 
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)
 

Design

Mandag 16. august - Velkomstdag
 
Kl. 09.00: MØT MENTOR
Sted: Utenfor campus M61, som avtalt på Teams (Gjelder kun BA-studenter)
Kl. 10.00 – 11.00: VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR DESIGN
Sted: Knut Knaus
Kl. 11.00 – 11.30: KULLSAMLING
Sted: Kullområdet
Kl. 13.00 – 13.45: FAKULTETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Øvre hall (påmelding)
Kl. 15.00 – 15.45: UNIVERSITETETS ÅPNINGSSEREMONI
Sted: Muséplass (mer informasjon og påmelding)
 
Tirsdag 17. august - Praktisk dag
 

Kl. 11.00 – 11.30: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper, BA møbel/rom)

Kl. 11.30 – 12.00: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper, BA viskom)

Kl. 13.30 – 14.00: STUDENTKORT 
Sted: Studentsenteret (mentorgrupper, MA)

Kl. 09.00 – 14.00: VERKSTEDSOMVISNINGER
Sted:  (påmelding, selvvalgt tidspunkt m/oppmøtested)
Onsdag 18. august - Programdag
 
Kl. 09.00 – 11.30: PROGRAMINFO FOR NYE STUDENTER PÅ BA OG MA DESIGN VISUELL KOMMUNIKASJON
Sted: Tegnesalen
Kl. 09.00 – 11.30: PROGRAMINFO FOR NYE STUDENTER PÅ BA OG MA DESIGN MØBEL- OG ROMDESIGN / INTERIØRARKITEKTUR
Sted: Lyslabben
Kl. 12.30 - 15.00: TEGNEWORKSHOP
Sted: Øvre Hall
 
Torsdag 19. august - Inspirasjonsdag
 
Kl. 10.15 – 11.30: INSPIRASJONS-KARUSELL: Good Vibrations - music, emotions & the brain (påmelding)
Kl. 12.30 – 13.00: INSPIRASJONS-KARUSELL - Joy Forum (påmelding)
Fredag 20. august - Aktivitetsdag
 
Kl. 09.30 – 14.00: TUR TIL TROLDHAUGEN ELLER KODE (påmelding)