Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Ny student

Velkomstuke - Fakultet for kunst, musikk og design

Velkommen til studiestart ved Fakultet for kunst, musikk og design. Her finner du den viktigste informasjonen om studiestarten din.

Nye studenter ved KMD samlet i Øvre Hall ved semesterstart 2019
Foto/ill.:
J. Sverdrupsen

Hovedinnhold

Hele uke 33 er satt av til ulike orienteringsmøter, informasjon om instituttet og fakultetet, og studieprogrammet ditt. Denne første uken får du møte dine medstudenter, faddere, faglig ansatte og studieveileder på ditt program.

Ta gjerne kontakt med din studieveileder hvis du har noen spørsmål.

Oppmøte for nye studenter er mandag 15. august kl. 9 i Møllendalsveien 61 (kunst og design) eller Lars Hillesgate 3 (musikk og ppu).
KMDs velkomstseremoni finner sted mandag 15. august kl. 13.00 - 13.45 i Øvre Hall, Møllendalsveien 61.

Program for ditt studie:
(Program med orienteringsmøter og fadderaktiviteter vil bli oppdatert fortløpende)

Kunst

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer
 

Utøvende musikk og komposisjon

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer
 

Musikkterapi

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer
 

Musikkvitenskap

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer
 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer
 

Design

Mandag 16. august
 
program kommer
 
Tirsdag 17. august
 
program kommer
 
Onsdag 18. august
 
program kommer
 
Torsdag 19. august
 
program kommer
 
Fredag 20. august
 
program kommer