Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Velkomstuke KMD

Velkommen som ny student ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Her finner du relevant informasjon og detaljert programmet for velkomstuken 2024. Det er obligatorisk oppmøte mandag 12. august

Studiestart Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Kort om Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultetet ble etablert i 2017 som en del av Universitetet i Bergen og er et av 7 fakultet på UiB. Fakultetet består av tre institutt:

 • Griegakademiet - Institutt for musikk
 • Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
 • Institutt for design

Instituttene med tilknyttede studieprogram er fordelt på to campusbygg, hvor du kommer til å bruke mye tid de neste årene.

Velkommen til campus

Campus Griegakademiet (GA)
I Lars Hilles gate 3 finner du Griegakademiet - Institutt for musikk, med følgende studieprogram:

 • BA Utøvende/komposisjon
 • MA Utøvende/komposisjon
 • BA Musikkvitenskap
 • MA Musikkterapi
 • PPU kunst, musikk og design (studieretning for kunst og design har undervisning på campus Møllendal)

Fasaden til Griegakademiet - Institutt for musikk i Lars Hillesgate 3
Foto/ill.:
KMD


  Campus Møllendal (M61)
  I Møllendalsveien 61 (M61) finner du Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst og Institutt for design, med følgende studieprogram:

  • BA Kunst
  • MA Kunst
  • BA Design
  • MA Design

  Fasade Campus Møllendal
  Foto/ill.:
  © Hufton+Crow

   Hva skjer når du kommer hit?

   Overgangen fra elev til student, som gjerne innebærer å flytte for seg selv for første gang, kan være både spennende og utfordrende. Du har gjerne flyttet til nytt land, og en helt ny og ukjent by. Det er mye nytt å ta stilling til, men vi skal sørge for at du blir tatt godt imot. Hele uke 33 er satt av til aktiviteter og informasjon om institutt, fakultet og studieprogrammet ditt. I løpet av velkomstuken får du møte medstudenter, faglærere, studieveileder, mentorer og faddere, som vil hjelpe deg å navigere i din nye tilværelse som student.

   Det er obligatorisk oppmøte mandag 12. august for alle nye studenter ved KMD.
   Det kan være unntak for masterstudenter, så se detaljert program for tid og sted til ditt studieprogram nederst på siden. 

   Mandag i velkomstuken blir du tatt imot av din mentor, som er en erfaren student som er ansatt for å være en veiviser og støtte for deg i ditt første studieår. Det er en som kan gi deg råd om ulike sider ved det å være student, basert på egen erfaring som student. Gjennom det første studieåret ditt vil du bli invitert til ulike temasamlinger, hvor du vil få informasjon og verktøy til å bli en selvstendig, trygg student. I velkomstuken blir du tilbudt første temasamling "Studentmottak - kom i gang". Her får du en innføring i viktige og nyttige tips om det å være ny student ved KMD og i ditt studie. I løpet av uken vil mentor også gi deg omvisning på campus, ta deg med til kortsenteret for å skaffe studentkort og introdusere deg for relevante forhold i tilværelsen som student ved fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og UiB. 

   Du vil også møte dine faddere som tilbyr en rekke sosiale aktiviteter på ettermiddagen i løpet av velkomstuken. Se informasjonsside om fadderaktivitetene på UiB.

   Få godkjent tidligere utdanning du har tatt

   Har du studert tidligere og lurer på om du kan får godkjent tidligere emner som en del av din nye grad? Ta kontakt med studieveileder om dette på studieveileder.kmd@uib.no 

   Les mer om godkjenning av tidligere utdanning på denne siden

   Har du behov for tilrettelegging?

   Finn ut hvilke tilretteleggingstiltak som kan være aktuelle for deg, hvis du har en funksjonsnedsettelse. Informasjon om hvordan og når du kan søke finner du på KMDs studentsider. Ta gjerne kontakt med studieveileder om dette før du søker på studieveileder.kmd@uib.no

   Bli kjent med studentmiljøet

   Det finnes mange måter å engasjere seg i studentmiljøet ved KMD og UiB.
   Alle studenter har rett og mulighet til å være med å påvirke avgjørelser som blir tatt som har følger for studiene dine. Det gjøres i formelle organ på fakultetet:

   • Kunstnerisk Studentutvalg (KSU) er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD.  KSU skal til enhver tid representere studentene sine interesser på fakultetsnivå. Rekrutterer representanter i alle styrer, råd og utvalg på fakultetet. 
   • Fagutvalgene (FU) er bindeleddet mellom instituttene og studentene, og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen. Er også pådriver for å skape et godt læringsmiljø.
   • Programstyrene har delegert ansvar for koordinering av studieprogrammene ved fakultetet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår planer og beslutninger for emner og studieprogram, faglige prioriteringer og kvalitetsutvikling. Alle programstyrene har studentrepresentanter.

   Les mer om styre og utvalg ved KMD her.

   I tillegg finnes det studentdrevne organisasjoner, gallerier, ensembler m.m. som du kan engasjere deg i på fritiden. Å være med i en studentorganisasjon er en super mulighet til å få nye venner, lære mye nytt, være med på sosiale arrangement og bygge et verdifullt nettverk. Å jobbe frivillig for en organisasjon gir deg også veldig nyttig arbeidserfaring som man kan ta med seg videre inn i arbeidslivet når den tid kommer.

   Utdanning i Bergen er en nettverksorganisasjon som legger til rette for samarbeid og kompetansebygging mellom utdanningsinstitusjoner, kommune, fylke, studenter og næringsliv i regionen, og jobber for at du skal få det beste ut av studenttilværelsen din. De tilbyr nettsiden StudentBergen. Her finner du oversikt over studentorganisasjoner, aktiviteter, arrangement og alt som utgjør studentlivet i Bergen.

   Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet, har som mål å bidra til at din studietid blir så bra som mulig. Alle studenter som betaler semesteravgift til UiB er automatisk medlem i Sammen, som gir det rett til å benytte deg av tilbudene deres for bolig, trening, helse, karriere m.m. De tilbyr også arrangemnet som legger tilrette for en bedre studenttilværelse for deg. I studiestart arrangerer de blant annet Gjenbruksfestivalen 11. august hvor du kan finne ting til hybelen din og Studenttorget i Grieghallen 15. august, hvor du kan møte en mengde studentorganisasjoner.

   Les mer om Bergen som studentby
   Les mer om det å være student ved UiB

   Vi gleder oss til du kommer!

   Vi håper du gleder deg like mye som oss og at du har funnet den informasjonen du trenger. Skulle det likevel være noe du lurer på om studiestart, valg av emner eller annet kan du ta kontakt med din studieveileder. Send oss en epost - merk med studieprogram og tema: studieveileder.kmd@uib.no

   Om du vil vite hvem som er din studieveileder eller hva du kan få hjelp med, kan du lese om dette på denne siden.

   Program for velkomstuken:

   Bachelor og master i kunst

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30 – 13.00: VELKOMMEN TIL KUNSTAKADEMIET – INSTITUTT FOR SAMTIDSKUNST (BA1 + MA1)
   Sted: Øvre hall, Campus Møllendal (M61)  

   Kl. 13.15-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG» (BA1 + MA1)
   Sted: Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 11.15-12.15 DIN STUDIEHVERDAG VED KMD (BA1 + MA1)
   Sted: Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 12.15-13.15: OMVISNING CAMPUS
   Sted: Nedre Hall, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 13.45: STUDENTKORT (BA1)
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 14.00: STUDENTKORT (MA1)
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Onsdag 14. august

   Kl. 10.00-12.00: TILDELING AV STUDIOPLASS (BA1 + MA1)
   Sted: Nedre Hall, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 13.00-15.00 OPPSTARTSMØTE FOR ART100 (BA1)
   Sted: Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 13.00-15.00 OPPSTARTSMØTE FOR ART300 (MA1)
   Sted: Presentasjon 1, Campus Møllendal (M61)

   Torsdag 15. august

   Kl. 10.00-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   MER INFORMASJON KOMMER

   Fredag 16. august

   Kl. 10.00-12.00: KUNNGJØRING AV VEILEDERGRUPPER, FØRSTE GRUPPEVEILEDNING (alle kull)
   Sted: Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 13.00: VERNISSASJE ALUMNI-UTSTILLING, SARA LARSEN STIANSEN
   Sted: ROM 61, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 15.00-17.00: FAKULTETSFEST m/GRILLING (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

    

   Bachelor og master i design

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30–13.00: VELKOMMEN TIL INSTITUTT FOR DESIGN (BA1+MA1)
   Sted:
   Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 13.30-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG» (BA1 + MA1)
   Sted: Presentasjon 2, Campus Møllendal (M61)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 10.00-11.00: DIN STUDIEHVERDAG PÅ KMD (BA1 + MA1)
   Sted: Knut Knaus Auditorium, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 11.15-12.15: OMVISNING (BA1 + MA1)
   Sted: Nedre Hall, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 12.45: STUDENTKORT (BA1) 
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 13.00: STUDENTKORT (MA1)
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Onsdag 14. august

   Kl. 09.00-16.00 BÅTBYGGING (BA1 + MA1)
   Sted: Øvre hall, Campus Møllendal (M61)

   Torsdag 15. august

   Kl. 09.00-16.00 BÅTBYGGING (BA1 + MA1)
   Sted: Øvre hall, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 16.00-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   Fredag 16. august
   Kl. 12.00: BÅTRACE PÅ STORE LUNGEGAARDSVANN
   Sted: Øvre hall, Campus Møllendal (M61)

   Kl. 15.00-17.00: FAKULTETSFEST m/GRILLING (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

    

   Bachelor og master i utøvende musikk eller komposisjon

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30-12.00: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET!
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.15-13.00: PROGRAMSAMLING (BA1)
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 13.15-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG» (BA1 + MA1)
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 10.00: STUDENTKORT (BA1)
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 10.30-11.30: OMVISNING (MA1)
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.00-12.00: OMVISNING (BA1)
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.45: STUDENTKORT (MA1)
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   13.00-14.00 UiB Treet (BA1 + MA1)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Onsdag 14. august

   Kl. 09.00-10.00: STUDIEPROGRAMINFO (BA1)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-11.30 INFORMASJON BIBLIOTEKET (BA1 + MA1)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.30-12.00: LUNSJ (medbrakt)
   Sted: GA kantine

   Kl. 12.00-15.00: MØTER - SEKSJONSVIS (BA1+MA1)
   Sted: [TBA]

   Kl. 13.00-14.00: INFOMØTE MASTERPROGRAMMET (MA1)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 14.00-15.00 MENTORSAMLING (MA1)
   Sted: [TBA]

   Torsdag 15. august

   Kl. 10.00-12.00: FAGDAG (BA + MA)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00-13.00: FELLES LUNSJ
   Sted: GA kantine

   Kl. 13.00-14.30: FAGDAG (BA + MA)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 14.30-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   Fredag 16. august

   Kl. 10.00-14.00: OMVISNING OG KONSERT PÅ TROLDHAUGEN
   (krever påmelding. Påmeldingsskjema blir tilgjengelig her mandag 5.august)
   Sted oppmøte: Campus Griegakademiet (GA)  Sted: Troldhaugen, Edvard Griegs hjem

   Kl. 15.00-17.00: FAKULTETSFEST m/GRILLING (BA1 + MA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Integrert master i musikkterapi

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30-12.00: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.15-13.00: PROGRAMSAMLING MUSIKKTERAPI (1. år)
   Sted: A312, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 13.15-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG» (1. år)
   Sted: A312, Campus Griegakademiet (GA)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 09.15-10.15: STUDIEADMINISTRATIV INFO MUSIKKTERAPI (1. år)
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.30-11.30: INTRO TIL UiB-TREET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00: STUDENTKORT
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 12.30-13.00: OMVISNING CAMPUS M/ MENTOR
   Sted: Campus GA

   Kl. 13.30-14.30: SERTIFISERINGSKURS ROM 209 OG MIDILAB
   Sted: Rom 209 / Midilab, Campus Griegakademiet (GA)

   Onsdag 14. august

   Kl. 10.00-11.00: ORIENTERINGSMØTE MUSIKKTERAPI 1. år
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-11.00: ORIENTERINGSMØTE MUSIKKTERAPI 2. år
   Sted: Rom 209, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-11.00: ORIENTERINGSMØTE MUSIKKTERAPI 3. år
   Sted: Rom 314, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-11.00: ORIENTERINGSMØTE MUSIKKTERAPI 4. år
   Sted: Møterom Vaktmesterboligen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-11.00: ORIENTERINGSMØTE MUSIKKTERAPI 5. år
   Sted: Rom U8, Vaktmesterboligen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.00-12.00: FELLESSAMLING MUSIKKTERAPI (alle kull)
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00-13.00: FELLESLUNSJ (alle kull)
   Ta med til felles bord
   Sted: GA kantine

   Torsdag 15. august

   Kl. 10.00-12.00: MUSIC, SELF-CARE AND COMMUNITY – PART I (alle kull)
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00-13.00: FELLESLUNSJ
   Sted: GA kantine

   Kl. 13.00-15.00: MUSIC, SELF-CARE AND COMMUNITY – PART II (alle kull)
   Sted: Prøvesalen, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 15.00-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   Fredag 16. august

   Kl. 10.00-14.00: OMVISNING OG KONSERT PÅ TROLDHAUGEN
   (krever påmelding. Påmeldingsskjema blir tilgjengelig her måndag 5.august)
   Oppmøte: Campus Griegakademiet (GA) 
   Sted: Troldhaugen, Edvard Griegs hjem

   Kl. 15.00-17.00: FAKULTETSFEST M/ GRILLING
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Bachelor i musikkvitenskap

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30-12.00: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.15-12.30: PROGRAMSAMLING MUSIKKVITENSKAP
   Sted: Rom 206, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 13.15-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG»
   Sted: Rom 206, Campus Griegakademiet (GA)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 09.30: STUDENTKORT
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 10.00-11.00: OMVISNING CAMPUS
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.30-12.30 INTRO TIL UiB TREET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Onsdag 14. august

   Kl. 10.30-12.00: STUDIEPROGRAMINFO
   Sted: Rom 206, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00-13.00: LUNSJ

   Kl. 13.00-15.00: FAGSEMINAR
   Sted: Rom 206, Campus Griegakademiet (GA)

   Torsdag 15. august

   Kl. 10.00-11.00: OMVISNING BIBLIOTEK
   Sted: Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

   Kl. 12.00-13.00: FELLESLUNSJ
   Sted: GA kantine

   Kl. 13.00-15.00: OMVISNING SENTER FOR GRIEGFORSKNING OG ARNE BJØRNDALS SAMLING
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 15.00-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   Fredag 16. august

   Kl. 10.00: AVREISE TROLDHAUGEN
   (krever påmelding. Påmeldingsskjema blir tilgjengelig her mandag 5.august)
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.30: OMVISNING TROLDHAUGEN
   Kl. 11.30: KONSERT TROLDHAUGEN
   Sted: Troldhaugen, Edvard Griegs hjem

   Kl. 15.00-17.00: FAKULTETSFEST m/GRILLING (BA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

   Mandag 12. august

   Kl. 9.30 MØT MENTOR OG FADDER
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.00-10.45: UNIVERSITETETS VELKOMSTSEREMONI
   Sted: Muséplass

   Kl. 11.30-12.00: VELKOMMEN TIL GRIEGAKADEMIET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.15-12.30: PROGRAMSAMLING PPU
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 13.15-15.00: TEMASAMLING OG LUNSJ MED MENTOR: «KOM I GANG»
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Tirsdag 13. august

   Kl. 10.30: STUDENTKORT
   Sted: Kortsenteret, Studentsenteret

   Kl. 11.30-12.30 INTRO TIL UiB TREET
   Sted: Gunnar Sævigs Sal, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 13.00-15.00: OMVISNING CAMPUS
   Sted: Campus GA + Campus Møllendal (M61)

   Onsdag 14. august

   Kl. 09.00-11.30: VELKOMMEN TIL PPU
   STUDIEPROGRAMINFORMASJON
   BLI KJENT
   KUNSTFAGPEDAGOGIKK
   Sted: Rom A312, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 11.30-12.15: LUNSJ (medbrakt egen)

   Kl. 12.15-13.00: MITTUIB, LITTERATURLISTER, PENSUM
   SANG
   Sted: Rom A312, Campus Griegakademiet (M61)

   Torsdag 15. august

   Kl. 10.00-12.00: INTRO DIDAKTIKK
   Sted: Kunst og design på PPU-rommet, Campus Møllendal (M61)
   Musikk på Rom 206, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 12.00-13.00: LUNSJ
   Sted: GA kantine

   Kl. 13.00-14.00: GRUPPEARBEID
   Sted: Rom A312, Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 14.00-17.00: MØT STUDENTORGANISASJONENE PÅ STUDENTTORGET
   Sted: Grieghallen

   Fredag 16. august

   Kl. 10.00: AVREISE TROLDHAUGEN
   (krever påmelding. Påmeldingsskjema blir tilgjengelig her mandag 5.august)
   Sted: Campus Griegakademiet (GA)

   Kl. 10.30: OMVISNING TROLDHAUGEN
   Kl. 11.30: KONSERT TROLDHAUGEN
   Sted: Troldhaugen, Edvard Griegs hjem

   Kl. 14.00-18.00: FAKULTETSFEST m/GRILLING (BA1)
   Sted: Bakgården - Nygård skole, Campus Griegakademiet (GA)

   Annen relevant informasjon før du starter hos oss