Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet | Forskning

Høyt blodtrykk utvikles forskjellig hos kvinner og menn og har ulik betydning for risiko for organskade og hjertesykdom

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Slide av kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk
Foto/ill.:
Eva Gerdts

Hovedinnhold

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk. Flere av Senterets samarbeidspartnere har vært involvert. Artikkelen omhandler forskjell i blodtrykksutvikling gjennom livet, faktorer som regulerer blodtrykket, hvordan blodtrykket samvirker med andre risikofaktorer for hjertesykdom, hvorfor høyt blodtrykk i sterkere grad fører til hjertesykdom hos kvinner enn menn og kjønnsforskjeller i effekt av medisiner for høyt blodtrykk.

European Heart Journal, ehac470