Home
Center for research on heart disease in women

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Forskning

Høyt blodtrykk utvikles forskjellig hos kvinner og menn og har ulik betydning for risiko for organskade og hjertesykdom

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk

Slide av kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk
Photo:
Eva Gerdts

Main content

Professor Eva Gerdts har sammen med internasjonale eksperter publisert en oversikt over hva vi i dag vet om kjønnsforskjeller ved høyt blodtrykk. Flere av Senterets samarbeidspartnere har vært involvert. Artikkelen omhandler forskjell i blodtrykksutvikling gjennom livet, faktorer som regulerer blodtrykket, hvordan blodtrykket samvirker med andre risikofaktorer for hjertesykdom, hvorfor høyt blodtrykk i sterkere grad fører til hjertesykdom hos kvinner enn menn og kjønnsforskjeller i effekt av medisiner for høyt blodtrykk.

European Heart Journal, ehac470