Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
forskningsprosjekt

Norsk i akademia

Hvilken plass og vilkår har det norske språket blant internasjonalt ansatte ved norske universitet og høyskoler? Det skal NINjA-prosjektet utforske.

NINja logo

Hovedinnhold

Målet med prosjektet er å utforske hvilken plass og vilkår det norske språket har blant internasjonalt ansatte ved norske universitet og høgskoler. Internasjonalt ansatte er i denne sammenhengen ansatte med et annet førstespråk (morsmål) enn norsk, svensk eller dansk. Gjennom en spørreundersøkelse og dybdeintervju ønsker vi å:

  • Kartlegge den språklige praksisen blant internasjonalt ansatte ved norske universitet og høgskoler
  • Undersøke vilkårene for norskspråklig utvikling for internasjonalt ansatte ved norske universitet og høgskoler
  • Undersøke hvordan de internasjonalt ansatte selv vurderer behovet for kunnskaper i norsk og hvilke kunnskaper de vurderer at de trenger
  • Undersøke årsaker/motiver bak vurderingene for å bruke norsk i ulike situasjoner (primært jobbrelaterte), for ikke å bruke norsk eller for å utvide bruken i ulike situasjoner (primært jobbrelaterte)
  • Identifisere utfordringer internasjonalt ansatte møter når de skal tilegne seg norsk innenfor UH-sektoren
     

Konferanser og seminarer

Forskersamling om språk i høyere utdanning. (Scandic Ørnen, Bergen, 7. desember 2023, arrangert i samarbeid med forskergruppene Language Practices in Education (LPE) og VOCabulary and the multilingual mental LEXicon (VOCLEX) ved NTNU)

Norskkompetanse i akademia – frå ord til handling (seminar, UiB, 6. desember 2023)

Explaining variation in international employees’ skills and use of L2 Norwegian in an academic context (NORDAND 15 – den 15. nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk, Vigdís Finnbogadóttir Institutt for Fremmedspråk, Háskóli Íslands, Reykjavik, 25. mai 2022)

“I mean, it’s not only for the job. I mean, it’s my feelings as well.” Internasjonalt ansattes selvrapporterte følelser knyttet til språklæring og språkbruk” (9. forskningskonferanse om norsk som andrespråk, Høgskolen i Østfold, Zoom, 4. februar 2022)

Den språklige praksisen blant internasjonalt ansatte ved norske universiteter og høgskoler - erfaringer fra NINjA-prosjektet (CIP symposium 2021: Internationalisering 2.0 - engelsk og de(t) lokale sprog, Københavns universitet, 17. november 2021)

It was really more about research success than language success”. Språklege utfordringar på norske universitet og høgskular. (Frokostseminar om mangfold, likestilling og inkludering: Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?; Vernetjenesten ved UiB, 16. februar 2021)

Presentasjon av NINjA-prosjektet for fagmiljøet Norsk som andrespråk ved NTNU (Skype, 10. januar 2020)

I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? (MONS 18 - Møte om norsk språk; Trondheim, 27. til 29. november 2019)

«There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia. (MONS 18 - Møte om norsk språk; Trondheim, 27. til 29. november 2019)

Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular. NORDAND - Den 14. nordiske forskningskonferansen om nordiske språk som andre- og fremmedspråk; København, 27. til 29. juni 2019)

NINjA - Norsk i akademia / Norwegian in Academia (NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; Oslo, 11. og 12. oktober 2018)

Publikasjoner

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K., & Wunderlich, I. (2022). Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia. Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere. Nordand, 17(1), 1-15. https://www.idunn.no/doi/10.18261/nordand.17.1.1

Molde, E. B., & Wunderlich, I. (2021). «That’s why jeg sa ja til intervju også» Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk, (1-2). http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K., & Wunderlich, I. (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. I R. Neteland & T. Kinn (Red.), Han Johan og dei. Veneskrift til Johan Myking ved syttårsleite, BeLLS - Bergen Language and Linguistics Studies, 12(1), 113-140.  https://bells.uib.no/index.php/bells/article/view/3539/3370

I media

Utanlandske forskarar og norskkrav     

Lytt til innlegget på God morgon Hordland, NRK Vestland (12.05.2022)

Utanlandske forskarar lærer ikkje norsk: – Er vel strengt tatt kontraktsbrot 

Utanlandske forskarar må lære seg norsk innan to år. Men det skjer ingenting om dei droppar kravet. – Veldig dramatisk med oppseiing, meiner tillitsvald.

Les artikkelen på NRK Vestland (12.05.2022)

Norskopplæring kan ikke være opp til den enkelte ansatte i akademia
Mange internasjonalt ansatte i akademia opplever utydelige forventninger om å lære norsk og de blir stående i en spagat mellom to ulike verdener.
Les debattinnlegget i Khrono (27.06.2021)

Norsk når du kan, engelsk når du må
Dersom det ikke skjer endringer i institusjonenes praksis, vil en stor del av de ansatte i akademia nemlig ikke kunne norsk i framtida, skriver lingvister ved Universitetet i Bergen.
Les debattinnlegget i Khrono (31.01.2020)

Norsk når du kan, engelsk når du må
For mange internasjonalt ansatte i akademia har for lave norskkunnskaper. Det er en utfordring den nye språkmeldingen må løse.
Les debattinnlegget i Bergens Tidende (28.01.2020)

Engelsk i akademia: Møter få eller ingen krav om å lære norsk
Utlendingar som kjem til Noreg for å jobbe på universitet og høgskular blir fortalt at dei ikkje treng å lære norsk, stikk i strid med språkpolitiske retningslinjer. 
Les heile artikkelen i Khrono.no (11.12.19)