Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ny bok

Henning Laugerud: "Reformasjon uten folk"

I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.

Interør fra Røldal kirke
Fra Røldal Stavkirke. Krusifikset i kirken avga vanndråper når det ble holdt messer, og en trodde dråpene hadde helbredende kraft.
Foto/ill.:
Justin Kroesen

Hovedinnhold

Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet. Religionsskiftet dikterte et brudd med de religiøse og kultu relle praksiser og forestillinger som gjennom mer enn fem århundrer var blitt en innleiret del av folkets virkelighetsforståelse. Disse lot seg ikke uten videre utrydde. De hadde et langt etterliv hos befolkningen, men ble av den nye kulturelle og religiøse eliten omfortolket og utdefinert som overtro og trolldom. Motstanden mot reformasjonens innføring var både et grasrot fenomen og et nasjonalt og kirkelig prosjekt ledet av Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Senere ble Norge en del av Romas motreformatoriske strategi, alt mens befolkningen i mangt og meget fortsatte å praktisere sin tro på «gamlemåten». I denne boken presenteres den lange historien om trosskiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhetslivet i norsk sen middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presenterer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv. Denne historien har aldri tidligere vært samlet mellom to permer.

Henning Laugerud er førstemanuensis i kunsthistorie ved Institutt for lingvistiske, litterære og etsteiske studier. "Reformasjon uten folk" er utgitt av St. Olav forlag, i serien "Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter" (nivå 1).