Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Instituttrådet

Kandidater til Instituttrådet fra gruppe B

Det foreligger et omforent forslag på representanter til Instituttrådet fra gruppe B for det akademiske år 2019/2020. I følge reglementet skal de da velges av instituttrådet, og det vil bli gjort i rådets møte 29. august.

Kandidater gruppe B
Foreslåtte representanter og vara til Instituttrådet fra gruppe B: Fra venstre: Tori Larsen (vara), Marthe Hatlen Grønsveen, Nina Stensaker (vara) og Are Bøe Pedersen
Foto:
Arnhild Thorseth

Innhold

Marthe Hatlen Grønsveen og Are Bøe Pedersen er foreslått som representanter, med Nina Stensaker og Tori Larsen som vararepresentanter. De sier de vil drive sitt arbeid i rådet i samsvar med følgende program:

"Vi vil fokusere på de midlertidige ansattes spesielle arbeidssituasjon og løfte frem problemstillinger som er viktige og relevante for å bedre arbeidsforholdene deres. Samtidig vil vi jobbe for at de midlertidig ansatte på LLE får kjennskap til rådets virksomhet og gi dem et forum for å drøfte aktuelle saker i forkant av rådets behandling. Det er avgjørende for oss at denne viktige og mangfoldige gruppen synliggjøres og at de har en stemme i rådets beslutningsprosess."