Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
disputas

Disputas: Ragnhild Gjefsen (teatervitenskap)

Ragnhild Gjefsen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 23. februar 2024.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Naturleg nok: Naturlegheit og sosial variasjon i norsk scenespråk på 1900-talet"

Opponenter:

  1. Professor Ellen Karoline Gjervan, Dronning Mauds Minne Høgskole
  2. Forskingsbibliotekar (ph.d.) Anna Lawaetz, Det Kgl. Bliliotek

Leder av komiteen

Professor emeritus Helge Sandøy

Disputasleder

Professor Åslaug Ommundsen

Åpent for alle interesserte

Avhandlingen er tilgjengelig her