Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
disputas

Disputas: Ragnhild Gjefsen (teatervitenskap)

Ragnhild Gjefsen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 23. februar 2024.

Main content

Avhandlingens tittel

"Naturleg nok: Naturlegheit og sosial variasjon i norsk scenespråk på 1900-talet"

Opponenter:

  1. Professor Ellen Karoline Gjervan, Dronning Mauds Minne Høgskole
  2. Forskingsbibliotekar (ph.d.) Anna Lawaetz, Det Kgl. Bliliotek

Leder av komiteen

Professor emeritus Helge Sandøy

Disputasleder

Professor Åslaug Ommundsen

Åpent for alle interesserte

Avhandlingen er tilgjengelig her