Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Etternavn fra andre land

Skikker og eksempler fra mange land, med hovedvekt på etternavn.

Hovedinnhold

 

 

Materialet nedenfor omfatter i hovedsak skikker i land der kjønnsbestemte etternavnsformer er i bruk.

 

Oversikt, som tekst: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd2.htm

Russisk navnesystem, særlig parentonymer (fars eller mors fornavn med ending for sønner og døtre): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p4_ledd1_nr2_russisk.htm

Enklere russisk versjon: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/divnavn/Russiske_mn.htm

Litauiske etternavn, kjønnsbestemte endinger: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd2_litauisk.htm

Latviske etternavn, kjønnsbestemte endinger: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd2_latvisk.htm

Ukrainske etteranvn, kjønnsbestemte endinger (fila har også annen informasjon): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Ukraina.htm

Kasakhstanske etternavn, kjønnsbestemte endinger (fila har også annen informasjon): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Kasakhstan.htm

Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, kjønnsbestemte endinger m.m.: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/SerbiaKroatiaBosnia.htm

Bulgarske etternavn, kjønnsbestemte endinger: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Bulgaria.htm

Greske etternavn, kjønnsbestemte endinger: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Hellas_etternavn.htm

Tsjekkiske etternavn, kjønnsbestemte endinger (mye likt slovakiske): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd2_tsjekkisk.htm

Islandsk navnesystem: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p4_ledd1_nr2_oa_islandsk.htm

 

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

30.9.2010