Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

FFU - Forsknings- og formidlingsutvalget

For perioden 1.8.2017 fram til  31.07.2019 er følgjande med i FFU:

Forskingsleiar Eike Schnall (leiar)

Professor Gjert Kristoffersen (vara førsteamanuensis Victoria Rosén)
Førsteamanuensis Henning Laugerud (vara professor Scott Rettberg)
Professor Christine Hamm (vara professor Gisle Selnes )
Stipendiat Synne Ytre Arne (vara stipendiat Juliane Tiemann)
Stipendiat Sunniva Petersen Johansen (vara stipendiat Gyri Losnegaard)

Professor Gunnstein Akselberg  (Forskarskulen i språkvitskap og filologi)
Professor Erik Bjerck Hagen (Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag)

LLE sin ph.d.-koordinator, Anne Berit Apold, er sekretær i utvalet.

(Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år fram til 31.7.2018. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.)

 

Møtedtidspunkt vår 2018

Tysdag 20/2 kl. 12.15

Onsdag 4/4 kl.  14.15

Tysdag 24/4 kl. 12.15 - utgår

Tysdag 5/6 kl. 12.15