Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

FFU - Forsknings- og formidlingsutvalget

For perioden  fram til  31.07.2019 er følgjande med i FFU:

Forskingsleiar Eike Schnall (leiar)

Førsteamanuensis Agnete Nesse (vara førsteamanuensis Victoria Rosén)
Førsteamanuensis Henning Laugerud (vara professor Scott Rettberg)
Professor Christine Hamm (vara professor Gisle Selnes )
Stipendiat Stipendiat Juliane Tiemann (vara stipendiat Gyri Losnegaard)
Stipendiat Fredrik Parelius (vara stipendiat Samantha Smith)

Professor Gunnstein Akselberg  (Forskarskulen i språkvitskap og filologi)
Professor Erik Bjerck Hagen (Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag)

LLE sin ph.d.-koordinator, Anne Berit Apold, er sekretær i utvalet.

(Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år fram til 31.7.2019. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.)