Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forsknings- og formidlingsutvalet (FFU)

Følgjande er med i FFU:

Leiar
Forskningskoordinator Sigrun Åsebø

Gruppe A
Knut Ove Arntzen (vara: Jill Walker Rettberg)
Anna Bohlin (vara: Gisle Selnes)
Helga Mannsåker (vara: Endre Brunstad)

Gruppe B
Stipendiat Juliane Tiemann (vara stipendiat Fredarik Parelius)
Postdoktor Randi Neteland (vara postdoktor Tania Espinoza)

Leiarar for forskarskulane
Agnete Nesse  (Forskarskulen i språkvitskap og filologi)
Pär Sandin (Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag)

Sekretær
Ph.d.-koordinator Anna Polster 

Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.