Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Personnavn

Her er et nettsted med materiale om personnavn.

Hovedinnhold

Innholdet her er ment å oppfylle noen behov for skoler og elever, foreldre, navnesaksbehandlere, folk som søker om navneendring, og andre som er interesserte i personnavn. Personnavn omfatter her både fornavn, mellomnavn, etternavn og kallenavn. Det fins lister over navn fra mange land på flere av disse nettsidene.

Endra adresser:

Flere adresser til under-sider er endra dels i 2013 og dels fra november 2017. Adresser med "folk.uib.no" blir som før. Menystrukturen er stort sett som før dersom en går fra denne sida, men mer stoff er og blir samla under sida for "Foreldre" fra november 2017.