Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Personnavn

Her er et nettsted med materiale om personnavn.

Main content

Innholdet her er ment å oppfylle noen behov for skoler og elever, foreldre, navnesaksbehandlere, folk som søker om navneendring, og andre som er interesserte i personnavn. Personnavn omfatter her både fornavn, mellomnavn, etternavn og kallenavn. Det fins lister over navn fra mange land på flere av disse nettsidene.

Endra adresser:

Flere adresser til under-sider er endra dels i 2013 og dels fra november 2017. Adresser med "folk.uib.no" blir som før. Menystrukturen er stort sett som før dersom en går fra denne sida, men mer stoff er og blir samla under sida for "Foreldre" fra november 2017.