Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

HVA ER ET NAVN?

TRADISJONER - NAVNEMOTER - VALG AV FORNAVN OG ETTERNAVN (Bok om personnavn.)

Main content

 

Ivar Utne: Hva er et navn? Tradisjoner - Navnemoter - Valg av fornavn og etternavn. Pax forlag, Oslo, 2011

 

Ekstra materiale som det er vist til framme i boka, fins bak lenkene under her.

Dette er ikke et navneleksikon, men i boka fins det register til alle navn som er omtalt i boka.

 

Presentasjon på nettsidene hos Pax Forlag: https://www.pax.no/hva-er-et-navn.5602189-331606.html (Dersom lenken er brutt, søk hos pax.no.)

Hovedbok i Bokklubben Fakta for juni (første av to bøker) 2011, http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=DB

Presentasjon på nettsidene hos Bokklubben, bl.a. med kopi av 1. kapittel: http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5620103

Innkjøpt av Kulturrådet under ordninga for "Ny norsk sakprosa" (runde 9.6.2011). Tusen eksemplar blir fordelt til norske folkebibliotek. http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/pameldte_og_innkjopte_boker/innkjopt-sakprosa-2011/

 

Kontakt: ivar.utne<KRØLL>uib.no

(Flere lenker som sto på denne nettsida, er flytta til "Foreldre", https://www.uib.no/lle/24638/foreldre, 25.11.17)

(Sist endra 25.11.2017.)