Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Navnesøknader

Materiale for navnesøknader, både for søkere og navnesaksbehandlere. Også henvisninger til navnelister er her.

Main content

 

Materiale for navnesaksbehandling ligger i lenker til høyre her.

Lista med navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn, og flere andre navnelister fins under oppslaga "Fornavnslister", som er et nivå opp herfra (eller: https://www.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/fornavnslister). Hovedlista, som har vært tilgjengelig siden slutten av 2002, og som det er vist til i Rundskriv G-20/2002, s. 32 (slutten av pkt. 3.4), kan også nås direkte på denne nettadressa: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/navneliste.htm

 

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

Sist endra 8.6.2011