Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sommerkurs i norsk språk og kultur 2020

Universitetet i Bergen inviterer hvert år viderekomne utenlandske norskstuderende til et sommerkurs i Norsk språk og kultur. Kurset varer fire uker. I 2020 er det kursstart søndag 28. juni og avslutning lørdag 25. juli.

Kurset henvender seg først og fremst til studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler, men andre er også velkomne til å søke. All undervisning foregår på norsk. Vi tar derfor ikke opp nybegynnere, og deltakerne må ha gode nok forkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Alle søkere må legge ved en attest som bekrefter at de har gode nok norskkunnskaper.

Inntil 60 studenter kan få plass på kurset, og kvalifiserte søkere fra ikke-nordiske land vil bli prioritert dersom kurset blir overtegnet. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

For nærmere informasjon og søknadsskjema, gå inn på lenkene nedenfor.

Kontaktadresse: sommerkurs@lle.uib.no. Telefon: +47 55582407