Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Sommerkurs i norsk språk og kultur 2021

Universitetet i Bergen inviterer hvert år viderekomne utenlandske norskstuderende til et sommerkurs i Norsk språk og kultur. Kurset varer fire uker. I 2021 er det kursstart søndag 27. juni og avslutning lørdag 24. juli.

Main content

Kurset henvender seg først og fremst til studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler, men andre er også velkomne til å søke. All undervisning foregår på norsk. Vi tar derfor ikke opp nybegynnere, og deltakerne må ha gode nok forkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Alle søkere må legge ved en attest som bekrefter at de har gode nok norskkunnskaper.

Inntil 60 studenter kan få plass på kurset, og kvalifiserte søkere fra ikke-nordiske land vil bli prioritert dersom kurset blir overtegnet. Søknadsfristen er 10. april 2021.

Det er innført mange restriksjoner i forbindelse med covid-19. Vi kan derfor bli nødt til å avlyse kurset i Bergen hvis det ikke blir lettelser i disse tiltakene før sommeren. Hvis vi ikke kan ha kurs i Bergen sommeren 2021, vil vi arrangere et digitalt nettkurs. På søknadsskjemaet kan du kryssa av om du søker bare på kurs i Bergen, bare på et nettkurs eller begge deler. Vi vil sende ut informasjon til søkerne senest 30. april.

For nærmere informasjon og søknadsskjema, gå inn på lenkene nedenfor.

Kontaktadresse: sommerkurs@lle.uib.no. Telefon: +47 55582407