Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nina Schjetnes bilde

Nina Schjetne

Førsteamanuensis, norsk som andrespråk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 94 16
 • +47 480 94 704

Nina.Schjetne@uib.no

Bente Selbacks bilde

Bente Selback

Forsker, nordisk språkvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 88 26
 • +47 994 16 466

Bente.Selback@uib.no

Anders Kristian Strands bilde

Anders Kristian Strand

Førsteamanuensis, allmenn litteraturvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 67
 • +47 948 13 439

Anders.Strand@uib.no

Lars Sætres bilde

Lars Sætre

Professor emeritus, allmenn litteraturvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 23 93
 • +47 958 23 232

Lars.Saetre@uib.no

Katrin Saariks bilde

Katrin Saarik

Universitetslektor, norskkursene

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 33 03
 • +47 984 03 634

Katrin.Saarik@uib.no

Tor Bastiansen Trolies bilde

Tor Bastiansen Trolie

Professor emeritus, teatervitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 29 65
 • +47 480 43 730

Tor.Trolie@uib.no

Ivar Utnes bilde

Ivar Utne

Førsteamanuensis, nordisk språkvitenskap/navnegransking

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 04
 • +47 905 64 629

Ivar.Utne@uib.no

Erling Aadlands bilde

Erling Aadland

Professor emeritus, allmenn litteraturvitenskap

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 25
 • +47 452 02 081

Erling.Aadland@uib.no

Sider