Hjem
Michael Sars-senteret
About

Michael Sars-senterets historie

Michael Sars-senteret ble grunnlagt i 1997 som et selvstendig forskningssenter, og ble 1. januar 2023 innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Tidlig på 1990-tallet ble det i en evaluering av havbruksforskningen uttrykt behov for mer grunnforskning på marine organismer ved hjelp av molekylærbiologi. Samtidig anerkjente Genteknologiutvalget i Norges forskningsråd, ledet av professor Hans Prydz (UiO), nytten som tilstedeværelsen av EMBL (European Molecular Biology Laboratory) har gitt dette forskningsområdet i vertslandene.

Senteret ble grunnlagt i 1997

I 1996 ble det bevilget oppstartsmidler fra Norges forskningsråd (NFR), Utdannings- og forskningsdepartementet og Universitetet i Bergen. Støtten ble brukt til å rekruttere 5 grupper som var i drift fra 1999. Fra 2003, da EMBL tildelte Michael Sars-senteret ett av sine få partnerskap, fikk senteret 10 års finansiering fra NFR med et gradvis økt bidrag fra UiB, noe som muliggjorde en utvidelse til 8 forskningsgrupper. Senteret fikk deretter ytterligere ti års finansiering for perioden 2013-2022 fra de samme kildene, og har i dag seks fulle forskningsgrupper og én tilknyttet gruppe fra UiB.

Michael Sars-senteret holder til i de moderne lokalene til Bergen Høyteknologisenter på Marineholmen, sammen med tre andre institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (molekylærbiologi og biologi, som nå er slått sammen, og informatikk). Det var opprinnelig plassert i en forskningsstiftelse (UNIFOB) kontrollert av Universitetet i Bergen. Denne stiftelsen ble deretter omdannet til UNI RESEARCH AS. I 2015 ble Michael Sars-senteret integrert i universitetet, men plassert utenfor fakultetene og underlagt rektor via et eget styre. Evaluering av forskningsgruppene og rekruttering av gruppeledere skjer etter anbefaling fra Sars-senterets Scientific Advisory Committee (SAC), som består av eksterne medlemmer fra det internasjonale miljøet.

I likhet med EMBL får gruppelederne ved Michael Sars-senteret finansiering og tilgang til utmerket infrastruktur i en begrenset periode (6 + 4 år), og kan deretter ansettes ved lokale eller utenlandske institusjoner. Alle gruppene som for øyeblikket er utnevnt, utfører grunnforskning innenfor forskningsprogrammet "komparativ molekylærbiologi hos marine dyr". Andre programmer kan bli etablert i fremtiden etter hvert som nye grupper ansettes. Programmet defineres av Sars-senterets direktør og SAC og beskrives i kontrakten med NFR.

Forskningen ved senteret omfatter ulike studier av grunnleggende biologiske prosesser hos marine dyr ved hjelp av funksjonelle og komparative molekylære metoder. Utviklingsmekanismer og deres evolusjon er for tiden hovedfokus for vår forskning. Forskningen omfatter for tiden studier av en rekke marine virvelløse dyr. Marine arter kan ikke ignoreres av molekylærbiologer fordi de fleste dyregrener hovedsakelig eller utelukkende er marine. Nye marine modellsystemer kan etableres når de tillater ulike typer eksperimenter, inkludert genetiske analyser.

Marineholmen Research Station 1898

Marineholmen Forskningsstasjon, 1898

Foto/ill.:
Supplied