Hjem
Middelalderklyngen
middelalderforskning

Middelalderforskning ved UiB

Middelalderforskningen i Bergen og ved UiB har røtter helt tilbake til opprettelsen av Bergen Museum i 1825.

Hovedinnhold

Middelalderen er sentral og konstituerende for Bergens, Vestlandets og Norges historie. Universitetet og museumssektoren i Bergen utgjør et stort og mangfoldig fagmiljø innen middelalderstudier.

Mange fagmiljø ved UiB forsker på middelalderen: arkeologer, litteraturvitere, historikere, jurister, språkvitere, kunsthistorikere og andre.

Forskergrupper og prosjekter

Her er en oversikt over forskergrupper og eksternfinansierte prosjekter som per i dag driver forskning innen middelalderfeltet: