Hjem
Middelalderklyngen
internasjonal konferanse

The City in Time: Space, Culture and Heritage

Internasjonal, tverrfaglig konferanse, 2.–3. november 2021.

The City in TIme
THE CITY IN TIME: Konferansen ser nærmere på byenes rolle i samfunnsutviklingen.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Nå som den globale befolkningen blir stadig mer urban, er det viktig å forstå byenes rolle i samfunnsutviklingen. Konferansen The City in Time bringer sammen historikere, arkeologer, geografer, byplanleggere og politiske beslutningstakere i to dager for å diskutere urbanisering på tvers av tidslinjer og fagområder.

Utfordringer i dagens byplanlegging møter byens historie gjennom det bygde landskapet i både større og mindre byer.

Konferansens første dag vil ta for seg grunnleggende temaer innen byutvikling sett fra en rekke fagområder, og som adresserer både tidlige perspektiver og fremtidige utfordringer.

Morgenen den andre dagen følger opp med fokus på byarv, dens ledelse, samt folkelige engasjement. Den siste økten på konferansen tar for seg strategier for bærekraftig byliv i fremtiden. Konferansen avsluttes med en rundebordssamtale der deltakerne vil koble sammen og diskutere temaer fra hele konferansen.

Det blir dessuten en mottakelse i Håkonshallen, hvor Bergen kommune er vertskap.

Konferansens språk er engelsk.

PROGRAM

TIRSDAG 2. NOVEMBER

Sesjon 1: The City: Past, Present and Prospects 

How do we view urbanization as a historical and contemporary process from a range of perspectives?

ONSDAG 3. NOVEMBER

Session 2: Urban heritage

How do we balance the concerns and aims of heritage management with contemporary and future development? 

Session 3: Sustainable city

How can we imagine and develop responsible, resilient, and sustainable futures for evolving urban environments?

>> Les mer om konferansen på de engelske sidene