Hjem
Middelalderklyngen
forskningsdagene i bergen 2022

Sjøveien i middelalderen

Hvor viktig var havet som ferdselsvei for menneskene i vikingtid og middelalder? Og hvordan fant sjøfolkene frem? Hvilke skatter ligger på havets bunn? Besøk stasjonen til Middelalderklyngen på Forskningsdagene 24. september.

En dykker finner kvernstein på havets bunn
Har du noen gang mistet noe på havet? Det gjorde folk i middelalderen også! Og dette, sammen med alt det andre som har havnet i sjøen etter utbygging og dumping av søppel over tid, ligger i dag godt bevart på sjøbunnen.
Foto/ill.:
Atle Ove Martinussen

Hovedinnhold

Menneskene har til alle tider brukt havet, både til å skaffe seg mat og ressurser og til å reise. I vikingtid og middelalder var seilingsruten langs kysten den viktigste ferdselsveien. De fleste som dro holdt seg i nærområdene, men noen mennesker og varer krysset store avstander. Uvær og pirater gjorde det utrygt å ferdes på havet, og mange skip forliste.

Langs hele norskekysten ligger det skipsvrak og skipslaster som kan fortelle om skipsfart, handel og kommunikasjon langt tilbake i tid. Vi har skriftlige kilder og arkeologisk materiale som forteller om reiser og kontakter. Havet er et skattkammer der marin-arkeologene finner spor etter skip og folk som aldri kom frem der de skulle!

Hva kan du se og gjøre på forskningsstasjonen?

Kom og se hva marin-arkeologene har funnet i sjøen, og utstyret de bruker når de dykker. 

Du kan også lære å risse runer, og se varer som ble tatt med til Norge fra ulike deler av verden.

Middelalderklyngen med deltakere fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Bergens Sjøfartsmuseum.