Hjem
Middelalderklyngen
Middelalderforum

Bryllup og ekteskap i Landsloven: Et verdslig eller et kirkelig tema?

Velkommen til foredrag om bryllup og ekteskap i Landsloven av museumspedagog Knut Høiaas ved Bymuseet i Bergen.

Faksimile fra middelaldermanuskript
Motiv hentet fra Codex Hardenbergianus, som omtales som den fineste kopien av Landsloven og tilhører Det Kgl. Bibliotek i København.
Foto/ill.:
Codex Hardenbergianus

Hovedinnhold

Museumspedagog Knut Høiaas ved Bymuseet i Bergen holder foredraget Bryllup og ekteskap i Landsloven: Et verdslig eller et kirkelig tema?

«Det er den første arv at ektefødte barn tar arv etter sin far og ektegifte mor etter Guds og menneskenes lover.» Landsloven, Arvebolken 7 (Jo Rune Ugulen Kristiansen, Magnus Lagabøtes Landslov, Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2024, s. 94).

Ekteskapet er en av de viktige rammene for livet i middelalderen. I dette foredraget vil museumspedagog Knut Høiaas først og fremst snakke om den verdslige delen av ekteskapet. Landsloven er ikke en håndbok for romantikk. Ekteskap er knyttet til en kirkelig handling, men er også en forretningsmessig avtale, og det er denne siden av ekteskapet Landsloven håndterer. Giftermål er for Landsloven en kontrakt, og dette gir trygge rammer for arv og arvinger.

Alle er velkommen og det er gratis inngang!