Hjem
Museets administrasjon
Nyhet

Workshop i august

Illustrasjon woekshop
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Kartleggingen i evalueringsarbeidet er nå i hovedsak ferdigstilt og vi er godt fornøyd med at ca 90% deltok på intervjuene. I tillegg har vi fått skriftlige innspill og vil også minne om at alle ansatte har anledning til å sende skriftlige innspill per e-post til
UM-Evaluering@uib.no innen 10.august.

I ukene fremover vil AFF, i samarbeid med prosjektgruppen, jobbe med å sortere og strukturere alle innspillene dere har gitt i prosjektets kartleggingsfase.
I uke 35, på onsdag 26.8., vil vi avholde en såkalt «analyse»-workshop (WS) på Hotel Scandic Ørnen i Lars Hillesgate 18.

Både fra prosjektets side og fra  UMs ledelse har det vært sterkt ønsket å invitere alle museets ansatte til workshopen i august, men pga. regler for smittevernhensyn og tilgjengelige lokaler har vi nå et øvre tak på 120 deltakere. Lederne på museet får derfor en «kvote» til sin seksjon/avdeling og får ansvar for å melde inn de som skal delta fra sin avdeling. Dere vil alle motta en egen e-post om dette.

Hovedformålet med WS er å legge fram funn fra vårens datainnsamling. I WS vil deltakerne få fremlagt en oppsummert, men foreløpig ikke analysert, presentasjon av disse dataene. Vi vil invitere til å diskutere «Hva finner vi i dette grunnlaget som er relevant for framtidig utforming av UM?»

Vi vil veksle mellom plenumspresentasjon og gruppearbeid. Nærmere agenda vil bli utformet og informert om i uke 34.