Hjem
Museets administrasjon
Nyhet

Igjen - tusen takk!

.
Foto/ill.:
Marianne Rosvik

Hovedinnhold

Tusen takk for alle mottatte innspill i etterkant av avholdt løsningsworkshop 28.9. og diskusjonsmøter med hovedenhetene de to påfølgende dagene. Fristen for å sende innspill (13.10.) er nå utløpt, og vi vil gjerne understreke nok en gang hvor glade vi er for det store engasjementet dere viser for museets videreutvikling. De siste dagene har det nærmest «flommet» inn innspill, og det er veldig kjekt. Mange av dere har mottatt et kort «Takk for innspillet-svar», men vi har nok ikke vært like flinke til å svare alle. Vi kan imidlertid bekrefte at innspillene både har blitt lest og diskutert! 

I dag, torsdag 15.10., skal prosjektgruppen møtes for å diskutere anbefalinger og organisasjonsskisser før vi oversender et foreløpig rapportutkast til prosjektets styringsgruppe som skal møtes 21.10.