Hjem
Avdeling for naturhistorie

Entomologi

Vi studerer insekter, edderkoppdyr og mangefotinger, deres mangfold, evolusjon og økologi, med særlig fokus på barkbiller, teger, tusenbein, edderkopper og hornmidd.

   image
Foto/ill.:
D. Dimitrov, P. Djursvoll and A. Seniczak.

Hovedinnhold

Vi har et bredt fokus på ulike forskningstema. Nåværende forskning inkluderer systematikk, taksonomi, biogeografi, makroevolusjon, makroøkologi og bevaring av insekter, edderkoppdyr or mangefotinger. I forskningen anvender vi museale samlinger i tillegg til eget feltarbeid, avanserte DNA-metoder og mikroskopi.

Bjarte Jordal studerer taksonomi, phylogeni, biogeografi og global spredning av bark- og ambrosiabiller. Taksonomiske revisjoner fokuserer hovedsaklig på Neotropiske og Afrotropiske områder, med særlig vekt på sørlige Afrika og Madagaskar.

Dimitar Dimitrov har særlig fokus på edderkoppers systematikk, økologi og evolusjon. Han studerer også globale mønstre i biomangfold, makroevolusjon og biogeografi på denne gruppen, men arbeider også med slike problemstillinger på andre organismegruppes (f.eks frøplanter).

Steffen Roth fokuserer på fylogeni, økologi, adferd og faunistikk hos teger, særlig veggedyr og rovteger. Han studerer også biologi hos den sjeldne insektgruppen hælgangere (Mantophasmatodea).

Anna Seniczak studerer ulike aspekter av systematikk, mangfold, biogeografi og økologi hos hornmidd, i mindre grad andre grupper av midd, og hvordan midd kan brukes som økologiske indikatorarter.

Per Djursvoll har ekspertise på mangfotinger med særlig fokus på systematikk og faunistikk hos flattusenbein (Polydesmidae) på den nordlige halvkule.

Nåværende prosjekter:

  • BiGTREE (HKdir finansiert NORPART nettverk mellom Norge, Colombia og Peru)
  • ‘Midd I Atlantisk høymyr i Norge (MARB)’ finansiert av Artsdatabanken.
  • ‘Jordbunnsorganismer I subarktiske områder (SOS)’ finansiert av Artsdatabanken (ledet av NIBIO).

Mer informasjon med oversikt over publikasjoner finnes på hver enkelts personlige webside (se link nederst på siden).Studenter med interesse for insekter, edderkoppdyr eller mangefotinger oppfordres til å kontakte Bjarte Jordal eller Dimitar Dimitrov.

Du kan finne mer informasjon om våre samlinger av terrestre leddyr her. Informasjon på publiserte samlingsdata er også tilgjengelig via GBIF sin webside her.