Hjem
Prosjekt: Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
Konferanse

Vi vil vi vil, men får vi det til?

Hvordan arbeider Universitetet i Bergen med studiegjennomføring og psykisk helse for sine studenter? Hva er de største utfordringene studentene har rundt i organisasjonen, og hva trenger ansatte ved Universitetet i Bergen for å kunne følge opp på en best mulig måte?

Bilde av studenter
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Som alle andre læresteder i Norge sliter Universitetet i Bergen med store frafall i utdanningene, og store grupper av studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. Dette er ikke nye utfordringer, og det har blitt jobbet systematisk med ulike tiltak siden slutten av 1990-tallet. Universitetet i Bergen har også gjennomføring og studenters psykiske helse sentralt i sin strategi, og har blant annet tilsatt en egen person ved Studieavdelingen for å jobbe målrettet med disse problemstillingene.

Hensikten med halvdagskonferansen er å vise status for utfordringene UiB har, og hvordan vi møter disse utfordringene. Målet er å starte en diskusjon om hvordan UiB organiserer dette arbeidet, og om det er andre måter det kan organiseres på? Hvor må det bygges kompetanse, og hvilken kompetanse trengs?

Konferansen vil ikke ta for seg den utfordrende COVID-perioden, men sikter seg inn på mer generelle utfordringer UiB har hatt og vil ha over tid.

Vi har også gleden av å dele ut Ugleprisen under konferansen.

Program

Konferansen starter kl 12.30

 1. Introduksjon ved prorektor Pinar Heggernes
   
 2. Utdeling av årets Uglepris
  Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet og blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkete tiltak for studiekvalitet.
  Les mer om Ugleprisen.
   
 3. Introduksjon av dagens tema og gjennomføring av konferansen
   
 4. Hvordan er studiegjennomføringen ved UiB?
   v/ rådgiver Svein Jarle Nymark, Studieavdelingen

  Nymark vil gi et bilde på hvordan studiegjennomføringen har vært over en tidsperiode på 10-15 år. Han vil få frem den store variasjonen fra studieprogram til studieprogram, og innen de ulike fakultetene. Fokuset vil kun være på å fremheve studier som har gjort det spesielt bra, og ikke på studier som har møtt på større utfordringer.

  Pause

  Kl. 13.30
 5. Studentenes psykiske helse ved UiB
  v/ sjefspsykolog Øystein Sandven, Sammen

  Sandven vil gi et bilde på hvordan henvendelser fra studenter har økt og utviklet seg over tid, og hvorfor Sammen har måtte prioritere forebyggende arbeid. Han vil også vise en del funn man har gjort i undersøkelser blant studenter.
   
 6. Juss en suksesshistorie
  v/ Seniorrådgiver Nina Østensen og Professor Knut Einar Skodvin

  Fra å være et av de studiene ved Universitetet i Bergen med mest stryk og mye dårlig omtale i pressen, er nå jusstudiet et av de mest populære studiene i landet med lavt frafall.
  Faglig ansatte og administrasjon vil fortelle om endringen, men ikke minst hvordan man stadig har videreutviklet tilbudet. Her vil de blant annet komme inn på hvordan faglige og administrasjon samarbeider og er avhengig av hverandre for å få dette til, tiden som går med og kompetansen som kreves.

  Pause

  Kl. 14.30
 7. Presentasjon av hovedfunn og anbefalinger fra prosjektet «Vi vil, vi vil, men får vi det til?»
  v/ seniorrådgiver Harald Åge Sæthre og rådgiver Mia Milde

  Rapporten har som mål å gi et helhetlig bilde på hva vi gjør ved UiB, og hva vi kan gjøre for å bli bedre. Her forsøkes det å svare på spørsmål av typen: Hva er situasjonen ved UiB? Hvordan arbeider vi ved UiB for å identifisere utfordringer studenter har? Hvem jobber med dette? Hvor jobber de? Hvilken kompetanse har de? Hva disponerer de av tid og ressurser?
   
 8. Veien videre ved prorektor Pinar Heggernes
   
 9. Frie diskusjoner deltagerne imellom
  Vi satser på å være ferdig med det formelle programmet i god tid før kl 16.00.
  Deltageren er da velkomne til å bli igjen for å diskutere med kolleger og snakke med de innlederne som har anledning til å bli igjen. Det vil bli helt opp til den enkelte å ta initiativ til, eller bli med på diskusjoner. Det blir ikke organisert grupper eller lignende.

  Konferansen avsluttes seinest kl 16.00
   

Dette er lagt opp som en konferanse med presentasjoner og rom for avklarende spørsmål. Det er ikke lagt opp til diskusjoner i de formelle programdelene. Vi håper imidlertid at deltagerne benytter pausene og avslutningen til å diskutere seg imellom, og håper konferansen legger et grunnlag for diskusjoner fremover, rundt om i organisasjonen.

For de som ønsker det vil det fredag 12.november, dagen etter konferansen, bli arrangert et
Kurs i det å identifisere utfordringer studenter møter i utdanningene.
v/ seniorrådgiver Harald Åge Sæthre
Kurset vil foregå på Studentsenteret kl. 10.15 - 12 fredag 12. november Møt i seminarrom E.
Les mer på denne siden.

Hvorfor påmelding til konferansen?

Med tanke på bestillinger av frukt og drikke, trenger vi din påmelding.

De som melder seg på vil også bli oppdatert med utfyllende informasjon, endringer i programmet og vil motta en versjon av rapporten i PDF.

Konferansen er gratis.