Hjem

Ansattsider

Ugleprisen - intern pris for utdanningskvalitet

Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen vert delt ut av Universitetets utdanningsutval til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellukka tiltak for studiekvalitet.

To forhold vert særleg vektlagt

  • oppnådde resultat
  • samarbeid mellom studentar, fagpersonale og andre aktørar både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.

Prosjekt som har fått tildelt Ugleprisen