Hjem
Ansattsider

Ugleprisen - intern pris for utdanningskvalitet

Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen vert delt ut av Universitetets utdanningsutval til fagmiljø som kan dokumentere særleg vellukka tiltak for studiekvalitet.

UiB logo på glass med ugle
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold